Ettevõtte varakindlustus

Millised on varakindlustuse tooted?

Teil ei ole kindlustuskaitse saamiseks tarvis tunda kindlustustooteid. Selleks oleme meie. Andke meile oma soovidest teada.

Huvi korral leiate siiski enamlevinud kindlustustoodete lühitutvustused, sh:
ehitusmasinate ja -seadmete kindlustus (CPM), ehituse koguriskikindlustus (CAR) ja veosekindlustus.Ettevõtte varakindlustus

Ettevõtte varakindlustusega saab kindlustada hooneid, rajatisi, inventari, seadmeid, masinaid, toorainet, pooltoodangut, valmistoodangut ja kaupa.

Millised kahjud hüvitatakse ettevõtte varakindlustuse alt?

Ettevõtte varakindlustuse alt hüvitatakse kindlustatud varale tekkinud kahju, mille põhjuseks on:

 • tuli - tahm ja suits, pikselöök, plahvatus jm.;
 • veevõrgust, kanalisatsioonist või küttesüsteemist väljavoolanud vesi või muu vedelik;
 • murdvargus - sissemurdmine või röövimine;
 • torm ja rahe;
 • looduslik üleujutus;
 • klaaspindade purunemine;
 • vandalism (sh maismaasõidukite otsasõit).


Veosekindlustus

Veosekindlustus võimaldab kindlustada punktist A punkti B veetavaid kaupu. Veosete, mis ei ole ostu-müügi tehingu objekt, kindlustamine toimub erikokkuleppel (näiteks: kindlustusvõtja enda omanduses olevad kaubad, mida veetakse ühest kohast teise: näituse eksponaadid, kolimise puhul isiklikud asjad jne).
Kindlustatakse üksnes transpordivahenditega või -seadmetega veetavaid veoseid, mis vastavad kauba vedamiseks kehtivatele tehnilistele nõuetele.

Sõlmida saab kas ühe veose kindlustamise lepingu ehk üksikpoliis või pikaajaline leping ehk avatud poliisi mitme veose vedamiseks. Pikaajalise lepingu periood on tavapäraselt 1 aasta.

Millised kahjud hüvitatakse veosekindlustuse alt?

Veosekindlustus hüvitab veosega tekkinud kahju, mille põhjuseks on näiteks:

 • röövimine
 • tulekahju
 • liiklusõnnetus
 • loodusõnnetus vm.

Kindlustada on võimalik kõikide riskide või mõne teatud riski vastu. Kindlustusleping sõlmitakse vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud Londoni Kindlustusandjate Instituudi (Institute London Underwriters) poolt väljatöötatud klauslitele (Institute Cargo Clauses - ICC).


Pakkumuse saamiseks võtke meiega ühendust siin või helistage lühinumbril 12 555.