IT-ettevõtete vastutuskindlustus

Kui Teie äri vajab ülemaailmset kindlustuskaitset ettevõtte tegevuse, toote, teenuse, intellektuaalomandi või muu tegevusega seotud riskist tulenevalt, saame Teid aidata spetsiaalse IT-ettevõtetele mõeldud kindlustuslahendusega.IT-ettevõtte vastutuskindlustus

IT-ettevõtte vastutuskindlustus on suunatud erinevatele infotehnoloogiaga tegelevatele ettevõtetele; sh telekommunikatsiooni, äriinfo, digitaalse turunduse, uudiskirjade turunduse, veebimajutuse, krüpteerimise ja mobiilse tarkvara teenuse pakkujad, tarkvara arendajad, domeenide haldajad, riistvara edasimüüjad, IT- konsultandid, IT tugiteenuste pakkujad ja koolitajad jne.

Kindlustuskaitse ulatus

 • Kaitse kahjunõuete vastu, mis võivad tekkida ettevõtte äritegevusest, pakutavatest toodetest, teenustest või garantiidest;
 • Kaitse kaasatud alltöövõtjate tegevuse osas;
 • Kaitse kahjunõuetega seotud kulude kompromissi korras hüvitamiseks kohtuprotsessi ennetava meetmena.

Kindlustuslahendus võib olla väga laiaulatuslik ning katta järgmisi riske:

 • ametialane vastutus;
 • lepinguline vastutus;
 • intellektuaalomandi õiguste rikkumine;
 • dokumentide kaotus;
 • rahaline kaotus;
 • konfidentsiaalsuse rikkumisega seotud riskid;
 • interneti riskid;
 • üldine tegevuse vastutus;
 • tootevastutus.