Ettevõtte reisikindlustus

Reisikindlustus on vajalik ettevõtte töötajatele, kes viibivad töölähetuses või oma töö iseloomu tõttu tihti välismaal.

Teil ei ole kindlustuskaitse saamiseks tarvis tunda kindlustustooteid. Selleks oleme meie. Andke meile oma soovidest teada.Meditsiiniabikindlustus

Meditsiiniabikindlustusega on kaetud ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumige kaasnevad ravi- ja transpordikulud välismaal.

Millised kahjud hüvitatab meditsiiniabikindlustus?

 • Kindlustatu ootamatu haigestumise, kroonilise haiguse ägenemise või õnnetusjuhtumiga seotud vältimatu meditsiiniabi kulu;
 • Hädavajalik transpordikulu välismaal, mis on seotud kahjujuhtumiga;
 • Kindlustatu kojutoomisega seotud kulud;
 • Stomatoloogilise esmaabi kulu;
 • Kindlustatu põrmu välismaal matmise või tuhastamise või põrmu kojutoomise kulu.


Reisitõrkekindlustus

Reisitõrkekindlustusega saab kindlustatut kaitsta kulutuste eest, mis tekivad reisile hilinemisest, reisi katkemise, ärajäämise või graafikust kõrvalekaldumise tõttu.

Millised kahjud hüvitatab reisitõrkekindlustus?

Reisile hilinemisel või selle katkemisel hüvitatakse:

 • väljaostetud piletite ja/või teenuste maksumus;
 • piletite ümbervahetamise või uute piletite ostu täiendav kulu;
 • mõistlikud majutuskulud.

Reisi ära jäämisel hüvitatakse väljaostetud piletite maksumuse see osa, mida reisikorraldajalt pole õigus tagasi saada.Pagasikindlustus

Pagasikindlustusega saab end kindlustada kahjude vastu, mis võivad tekkida pagasi varguse, röövimise, kaotsimineku, kahjustumise või hilinemise tagajärjel.

Millised kahjud hüvitab pagasikindlustus?

 • Pagasi soetamise või korrastamise kulud;
 • Reisi jätkamiseks hädavajalike dokumentide väljastamise kulu;
 • Pagasi hilinemisel vältimatute esmatarbekaupade ostmise kulu.