Krediidikindlustus

Kui Teie ettevõttel on lai kliendibaas ja müüte kaupu krediiti, siis aitab garanteerida tulevaste nõudete laekumised krediidikindlustus.

Ostjatele antavad kaubakrediidid (ostjate võlad) moodustavad tavaliselt suure osa ettevõtte varast, sellepärast peab see, kui ükskõik missugune väärtuslik vara olema vastavalt kindlustatud. Isegi usaldusväärseteks peetavatel ostjatel võib tekkida raskusi oma võlgade maksmisega, mille tõttu tekivad tarnijatele suured finantsilised probleemid.

Peamised krediidikindlustuse põhimõtted

 • Krediidilimiit on krediidikindlustuse lepingu põhielement. Krediidilimiit - see on suurim konkreetse ostja kindlustatud võlgnevuse suurus. Krediidilimiidi määrab kindlaks kindlustuseandja. Laekumata arved kindlustatakse ainult nende ostjate puhul, kellele on antud krediidilimiidid.
 • Mõlemad kindlustuslepingu pooled – kindlustusevõtja ja kindlustuseandja – jagavad koos ostja maksujõuetuse riski. Tavaliselt on kindlustusevõtja poolt võetud vastutuse piir 75 -90 protsenti kahjumi summast.
 • Krediidikindlustus ei anna kindlustuskaitset kindlustusevõtja või riiklike institutsioonidega seotud ettevõtetele või uutele asutatud ettevõtetele, mille tegevusaeg on lühem kui üks aasta.

Saame pakkuda krediidikindlustust hulgimüügi- ja tootmisettevõtetele, et tagada ettevõttele vajalikud käibevahendid ostjate makseraskustesse sattumisel. Sageli pööratakse võlglastele tähelepanu liiga hilja alles võlgade sissenõudmisel.

Makseraskustesse sattunud ostjad võivad tekitada müüjale keerulisi olukordi kuna:

 • vähenenud rahavood tekitavad käibekapitali puuduse;
 • likviidsete vahendite puudumisel halvenevad suhted tarnijatega ja pankadega;
 • võlgadest taastumiseks tekivad uued alalised finantskohustused jooksvate kulude katmiseks (palga- ja tootmiskulud jne;
 • kasvab vajadus uute uute klientide järele, mis on seotud lisakulutustega

Krediidikindlustuse eelised

 • ostjate taustauuring ja pidev seire;
 • vähendab tõenäoliste nõuete tekkimist ;
 • võimaldab pakkuda paremaid maksetingimusi suurendades samal ajal konkurentsieelist turul;
 • aitab planeerida rahavoogusid;
 • rohkem võimalusi kaupade ja teenuste eest tasumiseks;
 • aitab hoida ettevõte head kuvandit.