Ravikindlustus

Ravikindlustuse makse sõltub kindlustatu vanusest, valitud kindlustuspaketist ja sellest, millisel territooriumil kindlustus kehtib. Hinnanäite saamiseks sisestage oma kalkulaatorisse oma sünniaeg.

Esitage päring


Vabatahtlik ravikindlustus on vajalik eelkõige nendele, kes mingil põhjusel ei ole kaetud Haigekassa ravikindlustusega. Samas saavad ravikindlustuse poliisi soetada ka need, kes:

  • ei pea Haigekassa teenuseid piisavaks,
  • soovivad kasutada eraraviasutusi,
  • tahavad, et vajadusel saaks ka välismaale ravile minna.

Valida on võimalik erinevate kindlustusandjate ja mitmete ravikindlustuse kindlustuspakettide vahel.

  • kindlustuspaketid, mis kehtivad ainult Eestis. Need on mõeldud eelkõige elamisloa taotlejatele, kuid osta saavad ka teised soovijad.
  • rahvusvahelised kindlustuspaketid, mis tagavad arstiabi kulude katmise kasvõi terves maailmas sõltumata sellest, milline on riiklik tervishoiusüsteem ühes või teises riigis.

Ravikindlustuse sõlmimisega ei saa oodata, kuni tervisega esimesed probleemid tekkivad. Reeglina välistavad kindlustustingimused juba teadaolevate haiguste ravi kindlustamise. Seega tuleks poliis osta siis, kui tervis veel korras. Hiljem võib olla juba liiga hilja.

Ravikindlustuse makse sõltub eelkõige valitud kindlustuspaketist, kindlustatu vanusest ja kehtivuse territooriumist. Hinda võivad mõjutada ka kindlustatu tervis, amet, hobid ja harrastused.

Küsimuste korral palun kirjutage:
ravi@kindlustusest.ee