Ehituse koguriskikindlustus (CAR)

Millised on varakindlustuse tooted?

Teil ei ole kindlustuskaitse saamiseks tarvis tunda kindlustustooteid. Selleks oleme meie. Andke meile oma soovidest teada.

Huvi korral leiate siiski enamlevinud kindlustustoodete lühitutvustused, sh:
ettevõtte varakindlustus, ehitusmasinate ja -seadmete kindlustus (CPM) ja veosekindlustus.


Millised kahjud hüvitatakse ehituse koguriskikindlustuse alt?

Ehituse koguriskikindlustus hüvitab kahjud, mille põhjuseks on:

 • tööliste ettevaatamatus ja oskamatus;
 • tuli;
 • vesi;
 • murdvargus, vandalism;
 • loodusjõud;
 • muud kahjud, mille põhjused pole kindlustustingimuste alusel käsitletud kui välistused.

Lisaks on võimalik valida täiendavaid kindlustuskaitseid, mille puhul hüvitatakse:

 • ehitusettevõtja poolt kolmandale isikule tekitatud kahjud (vastutuskindlustus);
 • kindlustusjuhtumijärgsed koristuskulud ja kindlustusjuhtumi tagajärgede likvideerimisega seotud kulud;
 • ehitusobjekti vahetus läheduses paiknevale tellija olemasolevale hoonele ehitustööde läbiviimisel põhjustatud kahjud.

Mida saab kindlustada ehituse koguriskikindlustusega?

Ehituse koguriskikindlustusega saab maandada ehitamisega seotud riske.

Ehituse koguriskikindlustuse kindlustusobjektiks loetakse teostatavaid ehitustöid koos ehitusmaterjalidega. Vajadusel on võimalik kindlustada ka ehitusobjektil asuvaid ehitusmasinaid, tööriistu, soojakuid, tellinguid jm.

Kes võib sõlmida ehituse koguriskikindlustuse lepingut?

Ehituse koguriskikindlustuse lepingu võib sõlmida ehitusobjekti:

 • tellija;
 • peatöövõtja;
 • alltöövõtjad.