Ärikliendi kindlustuslahendused

Teil ei ole vaja kindlustuskaitse saamiseks tunda kindlustustooteid. Andke meile oma soovidest teada ja tõlgime spetsialistidena need kindlustuse keelde ning koostame võimalike toodete seast parima kindlustuslahenduse.

Iga tegevusvaldkonnaga tegeleb spetsialist, kes on keskendunud just selle ärisuuna kindlustamise riskidele ja iseärasustele. Meie ärikliendi spetsialistid omavad kindlustuskogemust aastast 2000.

Saame end Teie soovidega juba eelnevalt kurssi viia, kui jätate meile oma kindlustushuvist teate.


Mida hõlmab riskide analüüs?

Kaardistame Teie eest Teie tegevusest tekkivad võimalikud riskid. Koostame Teile sellest lähtuvalt soovitused, milliseid riske kindlustada.

Iga tegevusvaldkonnaga tegeleb spetsialist, kes on keskendunud just selle ärisuuna kindlustamise riskidele ja iseärasustele. Meie ärikliendi spetsialistid omavad kindlustuskogemust 10 aastat ja enam.


Mida hõlmab meie kahjukäsitlus?

Vaatleme kõiki kahjujuhtumeid eraldi ja tegutseme teiega koos vastavalt Teie vajadusele, sh:


Anname nõuandeid, kuidas kahjujuhtumi olukorras käituda;

Aitame vormistada kahjukäsitluse jaoks vajalikke dokumente;

Abistame Teid, kui tekib kahju hüvitamisega probleeme või kui te pole hüvitisega rahul;

Vajadusel abistame ka kohtusse pöördumisel;


Mida hõlmab olemasolevate kindlustuslepingute auditeerimine?

Auditeerime Teie olemasolevaid kindlustuslepinguid eesmärgiga mõista, millised võimalikud riskid on kindlustuskaitsega katmata.

Iga tegevusvaldkonnaga tegeleb spetsialist, kes on keskendunud just selle ärisuuna kindlustamise riskidele ja iseärasustele.


Mida hõlmab kindlustuskaitse programmi koostamine?

Peale riskide analüüsi ning olemasolevate kindlustuslepingute auditeerimist oleme selgitanud välja Teie kindlustusvajadused. Sellele vastavalt koostame just Teie ettevõttele optimaalse kindlustuskaitseprogrammi.

Kindlustuskaitseprogrammi koostamisele järgneb kindlustushanke läbiviimine.


Mida hõlmab kindlustushanke läbiviimine?

Teie kindlustusvajadusest lähtuvalt viime kindlustusseltside vahel läbi kindlustushanke, mille eesmärk on leida Teile parim kaitse parima hinnaga. Praktikas oleme saavutanud klientidele kokkuhoidu kindlustuskuludelt 20%-st-80%-ni. Poliiside pikendamisel kordame sama protsessi.

Hanke järel tutvustame Teile osalenud kindlustusseltside pakkumusi. Toome välja kindlustustingimuste ning –hindade võrdluse. Samuti anname omapoolsed soovitused ning adekvaatse info kindlustusseltside kahjukäsitluste praktika kohta.


Mida hõlmab kindlustuskaitse tekkimine?

Meie läbiviidud kindlustushanke tulemuste ja meie soovituste põhjal, saate Teie teha lõpliku otsuse millised kindlustuskaitsed jõustada.

Meie sõlmime Teile kindlustuspoliisid ning jälgime jooksvalt nende kehtivust. Teavitame Teid poliiside lõppemisest ning uuendamise vajadusest aegsasti.