Ehitusmasinate ja -seadmete kindlustus (CPM)

Millised on varakindlustuse tooted?

Teil ei ole kindlustuskaitse saamiseks tarvis tunda kindlustustooteid. Selleks oleme meie. Andke meile oma soovidest teada.

Huvi korral leiate siiski enamlevinud kindlustustoodete lühitutvustused, sh:
ettevõtte varakindlustus, ehituse koguriskikindlustus (CAR) ja veosekindlustus.


Mida saab kindlustada ettevõtte ehitusmasinate ja -seadmete kindlustusega?

Ehitusmasinate ja -seadmete kindlustuse alt saab kindlustada ehitusmasinaid, põllumajandustehnikat, metsatöömasinaid ja -seadmeid, transpordisüsteeme jpm.

Millised kahjud hüvitatakse ettevõtte ehitusmasinate ja -seadmete kindlustuse alt?

Ehitusmasinate ja -seadmete kindlustus hüvitab kahjud, mille põhjuseks on:

  • kindlustusobjekti operaatori ettevaatamatus kindlustusobjekti käsitsemisel;
  • tulekahju - k.a kahjud, mis on põhjustatud tahmast, suitsust, pikselöögist jm;
  • torm, üleujutus, maalihe, maapinnavaring jm;
  • vargus ja kolmandate isikute süüline tegevus;
  • külmakahjustused metsahaigused ja ulukid.

Lisaks on võimalik valida täiendavaid kindlustuskaitseid, mille puhul hüvitatakse kindlustusobjekti kahjujuhtumiga seotud lisakulud. Lisakulusid võivad põhjustada:

  • töötamine öö- ja ületundidel, riiklikel pühadel;
  • kiirveosed;
  • õhuveosed;
  • kindlustusobjekti päästmine, k.a puhastamine;
  • kindlustusobjekti remontiva valmistajatehase, maaletooja/edasimüüja esindajate transport ja majutus.

Kes võib sõlmida ehitusmasinate ja -seadmete kindlustuse lepingut?

Ehitusmasinate ja -seadmete kindlustuse lepingut võib sõlmida kas kindlustatava vara omanik või muu seaduslik valdaja.


Masinate- ja seadmete kindlustus

Palume esitada järgneva tellimuse alusel kindlstusseltsil kindlustuspakkumised masinate ja seadmete (CPM) riskide kindlustamiseks.