Ettevõtte isikukindlustused

Teil ei ole kindlustuskaitse saamiseks tarvis tunda kindlustustooteid. Selleks oleme meie. Andke meile oma soovidest teada.


Võtmeisikukindlustus


Võtmeisikukindlustusega saab ettevõte kompenseerida rahalist kahju, mis võib tekkida, kui mõni ettevõtte juht või spetsiifiliste teadmiste, oskustega spetsialist juhtub ootamatult surma saama või invaliidiks jääma ning teatud tööd jäävad pooleli.


Õnnetusjuhtumikindlustus


Õnnetusjuhtumikindlustuse poliisi saab sõlmida ettevõtte oma töötajatele. Poliisi on võimalik vormistada nii töötajate kui ettevõtte kasuks. Samuti on võimalik kokku leppida hüvitise jagamine töötaja ja ettevõtte vahel.

Õnnetusjuhtumikindlustus tagab rahalise hüvitise töötaja:

  • ajutise töövõimetuse;
  • jääva vigastuse;
  • surmajuhtumi korral.

Reisikindlustus (s.h. erijuhtumid)


Reisikindlustus on vajalik ettevõtte töötajatele, kes viibivad töölähetuses või oma töö iseloomu tõttu tihti välismaal.

Loe lähemalt ettevõtte reisikindlustusest.