Kahjuabi


Liikluskindlustuse hinnapäring Teata kahjust


Kahjuabi - muretu kahjukäsitlus koos liikluskindlustuslepinguga!

Kahjude käsitlemine on üheks oluliseimaks protsessiks kindlustuses ning meie sooviks on tagada Sulle võimalikult sujuv ja muretu kahjukäsitluse protsess. Meie soov on aidata Sul kahjujuhtumi järgselt võimalikult kiiresti ja õiglaselt kahjuhüvitis kätte saada. Lisaks on veel erinevad seadused ja kohtupraktikad, mis reguleerivad erinevate olukordade tõlgendamist. Meie eesmärk on olla kliendile toeks ja abistada teda erinevates olukordades, mida ei ole isegi võimalik ette näha ja oodata. Teenuse hind on 0,99 € kuus ning perioodi pikkus võrdub kliendi konkreetse auto liikluskindlustuse perioodiga. Näide: Kui kodanik Andrese liikluskindlustuse poolaasta makse on 67 €, siis koos kahjuabiga on paketi maksumus 67+(6*0,99)=72.94 €. Kahju käsitlemise ja lahendamise protsess saab alguse koheselt peale kahjujuhtumi toimumist ja koosneb mitmest erinevast etapist:

Abi dokumentide vormistamisel ja kahjunõude esitamisel kindlustusandjale

Kindlustusandja otsuse analüüsimine ja arvamuse kujundamine, et tagada õiglane ja tingimustele vastav kahjuhüvitis

Vaidluse korral abi pretensiooni esitamisel kindlustusandja vastu

Vaidluse korral abi avalduse ja dokumentide esitamisel lepitusmenetlusele

Vajadusel esindamine lepitusmenetluse protsessis


Kahju käsitlemise protsessis võib tekkida probleeme igas eeltoodud etapis ja kui esmapilgul tundub, et kõik dokumendid on korrektselt vormistatud, siis on alati veel võimalus, et kindlustusandja esindaja tõlgendab olukorda omamoodi.


Toimunud kahjudest tuleks teavitada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul pärast kindlustusjuhtumi toimumist: kahjud@kindlustusest.ee või infotelefonil 12 555.

Tutvu kahjuabi tingimustega