Töövõimetuskindlustus aitab kindlustada sissetulekud

Kindlustuskaitse õnnetusjuhtumi korral

Kui jääte töövõimetuks ja te ei saa enam igapäevase tööga raha teenida, siis võivad päris kiiresti tekkida rahalised raskused. Kohalikud seltsid pakuvad sellise riski maandamiseks mõningaid kindlustushüvitisi.

Kõige levinumad on õnnetusjuhtumikindlustuse invaliidsushüvitis ja päevarahad.   Kahjuks on neist abi ainult õnnetuse korral. Kui invaliidsus on tingitud haigusest, siis hüvitist ei maksta.

Teine võimalus on võtta elukindlustuse juurde nn püsiva, täieliku töövõimetuse lisakindlustus. See hüvitis makstakse välja ühekordse summana juhul, kui kindlustatu ei saa enam mitte mingit tööd teha.  Siin pole oluline, kas põhjuseks oli õnnetus või haigus. Puuduseks see, et arvesse ei võeta inimese eriala. On suur vahe, kas sõrme kaotab kontoriametnik või kontsertpianst. Üks neist läheb mõne aja pärast jälle tööle tagasi, aga teine ei saa enam eales oma ametis jätkata.

Meie saame pakkuda kindlustust, mis nimetatud puudustest vaba. Korralik töövõimetuskindlustus aitab inimest nii õnnetusest, kui haigusest põhjustatud töövõimetuse korral.  Ja seda sõltuvalt tema erialast. Poliisi aluseks on täieliku töövõimetuse hüvitis. See makstakse välja, kui kindlustatu ei saa enam tööd teha oma ametis, mis vastab tema haridusele, ettevalmistusele ja varasemale kogemusele. Kindlustussumma peaks vastama vähemalt mõne aasta sissetulekule, et hüvitis aitaks üle esimestest rahalistest probleemidest ja oleks aega oma elu ümber korraldada. Kui aga tekib jääv vigastus, puue, mis võimaldab mõne aja pärast sobivas ametis raha teenimist jätkata, siis maksab kindlustus hüvitiseks vigastuse/puude raskusastmele vastava %-i kokkulepitud maksimaalsest hüvitisest.  Siit tulebki välja, et näiteks hambaarst, kelle käsi enam korralikult ei tööta ja ta peab oma ametist loobuma, saab maksimaalse hüvitise.  Aga müügimees või ettevõtte juht saavad puude raskusastmele vastava osalise hüvitise, sest nemad saavad oma tööd jätkata.

Lisaks täieliku töövõimetuse hüvitisele saab poliisile lisada ka sissetuleku kompensatsiooni ajutise töövõimetuse ajaks. Seda võib saada maksimaalselt aasta jooksul, kui tervis ei luba varem tööle tagasi minna või ei määrata enne püsivat puuet.

Sellise poliisiga on teie majanduslik olukord korralikult kaitstud, sõltumata sellest, millised haigused või õnnetused teid elus tabada võivad.

Vaata lähemalt: www.kindlustusest.ee/elukindlustus

Kui soovite rohkem infot või hinnapakkumist, siis võtke julgelt ühendust:

Karin Sepp
Elukindlustuse maakler
Tel. (+372) 555 37 609
karin.sepp@kindlustusest.ee