Liikluskindlustusest sai tavaline kindlustusleping

1. oktoobrist jõustunud uue liikluskindlustuse seaduse kohaselt  muutusid automaatselt kõik lepingud tähtajaliseks. Liikluskindlustuse lepingut saab ennetähtaegselt lõpetada, kui näiteks lõpeb liising või sõidukit ei saa tehnilistel põhjustel enam kasutada.

Uuenenud liikluskindlustuse seaduse alusel saab sõidukit jätta kindlustamata kuni 12 kuuks. Kui sõidukit ei kasutata pikema aja jooksul kui üks aasta, tuleb sõiduk ajutiselt liiklusregistrist kustutada.

Kindlustamata sõidukitele rakendatakse kindlustuskohustuse täitmine sundkindlustusega (LKF-i poliis). Sundkindlustuse kindlustusmakse on tavalisest liikluskindlustusest kallim ja omavastutus võib olla kuni 640€.

Kindlustuskohustus on liiklusregistris märgitud sõiduki vastutaval kasutajal, selle puudumisel omanikul.

Sõiduki kahju korral tuleb uue seaduse kohaselt hakata teostama taastusremonti ja kindlustushüvitise rahas maksmine muutub erandiks. Lisaks saavad liiklusõnnetuses kannatajad esitada nõudeid ka oma liikluskindlustuse kindlustusandjale. Oma kindlustusandja hüvitamise kohustus jõustub alles 1. jaanuarist 2015.

Samuti muutus lihtsamaks lepingu sõlmimine. Liikluskindlustuse võib nüüd sõlmida ka isik, kes ei ole sõiduki registreerimistunnistusele kantud.  Kindlustusvõtjaks võib olla iga kindlustushuviga isik (ei pea olema sõiduki omanik, vastutav kasutaja või kasutaja).

Kindlustusmakseid arvutatatakse endiselt sõiduki omaniku või vastutava kasutaja järgi. Kindlustusmakset mõjutab isiku kahjuajalugu, elukoht ning kindlustatava sõiduki võimsus.

Loe lähemalt liikluskindlustuse seaduse muudatustest LKF-i kodulehelt.

Või vaata lisainfot: www.kindlustusest.ee/liikluskindlustus