Tööandja ravikindlustus – kiire ligipääs arstiabile

Eelmisest aastast alates saavad tööandjad sõlmida töötajatele vabatahtliku ravikindlustust kuni 400 € ulatuses maksuvabalt. Seda võimalust on tööandjad kasutanud nii hambaravi kui erinevate raviteenuste kindlustamisel.

Tööandja vabatahtlik ravikindlustus sisaldab kohustusliku ambulatoorse arstiabi kaitset, millele lisanduvad laias valikus erinevaid kindlustuskaitsed:

  • eriarsti abi;
  • tasuline haiglaravi;
  • ambulatoorne või statsionaarne taastusravi;
  • vaktsineerimine;
  • optikakulud:
  • tervisetõendi  või profülaktilise tervisekontrolli kulud jne.

Igal kindlustuspaketil on oma kindel kaitsete loetelu ja hüvitispiirid, millega tuleb kindlasti põhjalikult tutvuda. Kindlasti on mõttekas uurida ka välistusi ehk asjaolusid, mille puhul kindlustus ei kehti ja kulusid ei hüvitata.

Millised on kõige enam levinud kindlustuskaitsed?

Senised uuringud näitavad, et vabatahtliku ravikindlustusega on kõige sagedamini vaja läinud hambaarsti ja eriarsti abi. Hambaravikindlustust saab osta ka eraldiseisvalt, sest ravikindlustuse paketis on kindlustuslimiidid tagasihoidlikumad. Hambaravikindlustust on võimalik sõlmida regulaarsele hambaravile kuni 4875 € aastas. Sellele lisanduvad õnnetujuhtumi hambaravi ja suuvähi ravi.

Tähtis on teada, et ravikindlustuse makse sõltub töötajate arvust, kindlustuskaitsete loetelust, hüvitislimiitidest ja omavastutuse suurusest. Töötajate vanus ei ole siinkohal kõige olulisem, vaid arvestatakse ettevõtte tegevusala ja töötajate ameteid. Kindlustuspakkumise koostamisel võetakse arvesse ka tegevuspiirkonda. Erinevalt eraisiku vabatahtliku ravikindlustuse tingimustest hüvitatakse arstiabi ka krooniliste haiguste puhul.

Mida põhjalikum on hüvitamisele kuuluvate raviteenuste nimekiri ja suuremad hüvitislimiitide summad, seda kõrgemaks kujuneb kindlustusmakse. Allpool leiab näited 20 töötajaga ettevõtte kindlustuspakkumisest:

Näide 1

Kindlustussumma ühe kindlustatava kohta 2 350 €
Ambulatoorne ravi 1 000 €
Haiglaravi 1 000 €
Vaktsineerimine 100 €
Ambulatoorne taastusravi 150 €
Hambaravi 100 €
Omavastutuse määr 20%
Kindlustusmakse kindlustatava kohta   210 €

Näide 2

Kindlustussumma ühe kindlustatava kohta 2 350 €
Ambulatoorne ravi 1 000 €
Haiglaravi 1 000 €
Vaktsineerimine 100 €
Ambulatoorne taastusravi 150 €
Hambaravi 100 €
Omavastutuse määr 10%
Kindlustusmakse kindlustatava kohta 250 €

Tööandja ravikindlus on väärtuslik, kuna sellega:

  • pääseb saatekirjata kiiresti eriarsti vastuvõtule;
  • on kaetud tasuliste raviteenuste kulud, mida haigekassa ei tasu;
  • saab valida arsti, keda patsient ise usaldab;
  • saab täiendava hüvitise hambaravile (haigekassa hüvitab ainult 30 € aastas).

Tähele tasub panna aga seda, et maksusoodustus kehtib üksnes siis, kui tööandja võimaldab tervisekindlustuse kõigile töötajatele.

Tööandja ravikindlustus on väga õigel kohal ka juhul, kui tööandja sõlmib haigekassa pakutava ravikindlustuslepingu inimesele, kellel ei ole riiklikku ravikindlustust. Ja niisuguseid inimesi ei olegi väga vähe, sest on võimalik, igakuine töötasu on madalam, kui sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär.

Vaata ravikindlustuse võimalusi lähemalt Kindlustusesti kodulehelt tööandja ravikindlustus.