Mis on laenukindlustus?

elu- ja laenukindlustusKõige tavalisemaks põhjuseks, miks inimesed hakkavad enda kindlustamise peale mõtlema on eluasemelaenud. Kuna tegemist on pikaajalise ja küllalt suure kohustusega, siis kaasnevad võetud laenuga erinevad riskid. Nii soovitavad ka mitmed pangad oma klientidele laenukindlustust. Argumendid on lihtsad ja loogilised: kui peaksite õnnetuse või haiguse tõttu jääma püsivalt töövõimetuks või surema, maksab teie laenu tagasi kindlustus.

Pangale on oluline, et laen tagastamata ei jääks ja seepärast on nad vastava kindlustuse välja töötanud. Põhiolemuselt on tegemist ikkagi ühe elukindlustuse liigiga, kus kindlustussumma on otseselt seotud laenujäägiga ja surmajuhtumihüvitise saab pank. Veel võib see poliis sisaldada mitmeid lisakindlustusi nagu püsiva töövõimetuse hüvitis, õnnetusjuhtumihüvitis jm sõltuvalt konkreetsest tootest.

Ka kliendile on oluline, et pereliikme ootamatu õnnetuse või surma korral kohe rahalistesse raskustesse ei satuks. Aga mure on suurem kui pelgalt pangalaen. Lisaks laenule on vaja katta igapäevased väljaminekud nagu liisingmaksed, laste koolitamine, kulud toidule ja olmele. Seetõttu ei pruugi ainult laenukindlustus olla parim lahendus.

Tegelikult peaks arvesse võtma kogu olemasolevat olukorda. Milline on teie üldine elujärg ja muud kohustused lisaks eluasemelaenule? Kes teist ikkagi majanduslikult sõltub? Kas on olemas muid kindlustuslepinguid ja mida need teile täpsemalt tagavad?

Alles siis, kui olukord ja vajadused on hinnatud, saab hakata korralikku kindlustuslahendust kokku panema. Võib juhtuda, et sobivaim ongi konkreetne laenukindlustus. Aga sageli saab parema lahenduse kui kasutada erinevate riskide maandamiseks erinevaid poliise. Nii võib kokkuvõttes saada paremate tingimustega kindlustuskaitse hoopis soodsama hinna eest. Näiteks elukindlustussumma ei pruugi piirduda vaid laenujäägiga, vaid midagi jääb ka perele elujärje säilitamiseks. Võimalus on saada seltsilt regulaarset toetust pikaajalise töövõimetuse korral. Samuti võib piirduda üksnes õnnetusjuhtumikindlustusega, kui eelarve on pingeline ja raha kallimateks kindlustusteks ei jätku.

Kui erinevate seltside ja kindlustustoodete valimine ja sobitamine tundub tülikas, siis parimaks abimeheks on kindlustusmaakler. Meie tootevalik ja kindlustuskogemus on suurem kui ühelgi laenuhalduril.

Arvutage oma elu- ja laenukindlustuse makse.