Väldi alakindlustatust! Kontrolli, kas Sinu kindlustussumma on tõusvate hindade juures piisav!

Liikluskindlustuse klienditugi

Mis on alakindlustatus ja keda see ohustab?

Ootamatute ja suurte hinnatõusude tagajärjel võib tekkida alakindlustatus. See tähendab, et kindlustuslepingus fikseeritud kindlustussumma ei pruugi olla piisav kogu kahju hüvitamiseks, kui kindlustatava eseme hind on kindlustusperioodil järsult tõusnud. 

Alakindlustatus tekib tehniliselt sellises olukorras, kus kindlustusväärtus on suurem kui kindlustussumma. Sealjuures moodustab reeglina kindlustusväärtuse teie huvi kindlustada vara koguväärtuses.

Näide: Kindlustatud tootmishoone kindlustussummaks ehk taastamisväärtuseks on märgitud 500 000 EUR. See summa on kindlustushüvitise ülempiir isegi siis, kui kahju on suurem. Hinnatõusu mõjul maksab sama tootmishoone taastamine täielikul hävimisel 800 000 EUR. Kindlustussummat ületav kahju tähendab, et tootmishoone on alakindlustatud 37,5%. Sellest tulenevalt on kindlustusandjal on õigus hüvitist selles ulatuses vähendada. Näiteks torm lõhub katuse, kahju suurus on 100 000 EUR = hüvitis 62 500 EUR miinus omavastutus,

Alakindlustatus ohustab reeglina üksnes neid lepinguid, milles kindlustussumma on määratud fikseeritud summana, sest fikseeritud kindlustussumma ei muutu automaatselt koos eseme väärtusega. Kui teie kindlustuslepingus on märgitud kindlustussummana näiteks “taastamisväärtus” või “taassoetamisväärtus”, siis teid alakindlustus ei ohusta.

Näiteks ei ohusta alakindlustus reeglina kodukindlustuse ja sõiduautode kaskokindlustuse kliente. Äriklientidel ja korteriühistute kindlustuslepingute puhul tuleb olla tähelepanelikum.

Miks me teid alakindlustatuse ohust teavitame?

Meil kui kindlustusmaakleritel lasub oma klientide ees lojaalsus- ja hoolsuskohustus. Kindlustusmaaklerina soovime, et teie vara oleks kaetud kogu kindlustusperioodi vältel piisava kindlustuskaitsega. 

Kindlustusvahendajana ei saa me ise kindlustatava vara väärtust hinnata, kuid kindlasti saame paluda kindlustatava vara väärtus enne lepingu sõlmimist üle kontrollida ja klienti alakindlustuse ohust teavitada ning igakordselt selgitada alakindlustuse olemust.

Kui alakindlustatuse oht tekib kindlustusperioodi kestel, oleme meeleldi nõus teid aitama  kindlustuslepingu muutmisel, et alakindlustus kõrvaldada.

Kuidas vältida alakindlustatust?

Alakindlustuse vältimine on lihtne – kindlustuslepingu sõlmimisel, uuendamisel või kindlustuskaitse kestel tuleb silmas pidada oma vara väärtust ning teatada kindlustusmaaklerile õige summa. 

Kui tuvastate alakindlustuse ohu, võtke esmalt ühendust oma kindlustusmaakleriga! Koos saame alakindlustust vältida. 

Meie soovitused teile on järgmised:

  • Vara väärtust tuleb hinnata küllaltki harva, näiteks vara müües või ostes. Tuleb meeles pidada, et vara väärtust tuleb teada ka seda kindlustades. 
  • Kindlustusmaakler aitab sõlmida teie kindlustushuvile vastava kindlustuslepingu, kuid ei ole pädev iseseisvalt hindama teie vara väärtust.
  • Kindlustatava vara hindamiseks saate vajadusel kasutada professionaali abi. Näiteks sõidukite puhul margiesindused ja ehitiste puhul ehitusettevõtted. 
  • Ehitiste puhul ei saa pöörduda kinnisvarahindaja poole, sest isegi õigesti määratud turuhinna eest ei saa samale kinnisasjale osta samasugust ehitist, vaid tuleb ehitada uus või kahjustatud ehitis taastada.
  • Kontrollige aeg-ajalt oma kindlustuslepingut ja kindlustussumma piisavust.

Mis saab siis, kui hinnad langevad ja tekib ülekindlustatus?

Ülekindlustus on alakindlustuse vastand, kuid mitte kaugeltki nii kahjulik. Ülekindlustuse korral maksab klient marginaalselt suuremat kindlustusmakset, omades ühtlasti osaliselt ebavajalikku kindlustuskaitset. 

Hetkel on hinnamuutused ootamatud ja hinnatase on turbulentne. Vara täpse väärtuse hindamine selliselt, et see kehtiks terve kindlustuskaitse jooksul, on keeruline. Juhul, kui hinnatõus pidurdub või hinnad hoopis langevad ning tekib ülekindlustatus, saab selle hiljem lepingut uuendades kindlustussumma langetamisega kõrvaldada või õnnestub seda teha isegi kindlustusperioodi kestel.

Hetkelises olukorras maandab riske ja kaitseb kliendi huve oluliselt rohkem ülekindlustusega kindlustusleping, kui lootus, et kindlustuskaitse on piisav. 

Kindlustusküsimustega pöördu Kindlustusest maaklerite poole

Kindlustusvaldkonna ekspertidena oleme alati valmis kindlustust puudutavates küsimustes aitama! Meie maaklerid on kindlustusseltsidega pidevalt suhtluses ja tunnevad kindlustustoodete üksikasju. See tähendab, et te ei pea ise kindlustustooteid tundma õppima! 

Korraldame kindlustushanked lähtuvalt teie kindlustushuvist ning esitame pakkumised seltside hindade ja tingimuste võrdlusena. 
Parimate kindlustuspakkumiste saamiseks võtke meiega ühendust info@kindlustusest.ee