Suvised traumad ja õnnetusjuhtumid

Ekstreemsport tuleb eraldi kindlustada - õnnetusjuhtumikindlustus

Suvisel ajal suureneb oht erinevateks traumadeks, mis on saanud alguse ettevaatamatusest kasvõi  puhkusel viibides. Tavapärasest enam toimuvad õnnetusjuhtumid koduses majapidamises ehitus- või aiatööde ajal. Ka aktiivne vaba aja veetmine või laste pallimäng tänaval võib kaasa tuua ootamatu õnnetuse.

Tähelepanelik tasub olla väikestel tänavatel jalgratta või mopeediga liiklevate noortega. Sellistes olukordades on ohtlikud kõrvaltänavast peateele suunduvad ristmikualad, kus jalgrattur võib sõidukile läheneda ettearvamatult kiiresti.

Mõnikord kipuvad autorooli sõidukijuhid, kes on tarbinud alkoholi. Kõige sagedasemad õnnetusjuhtumite põhjusteks on kiiruse ületamine ja teiste liiklejate hiline märkamine. Joobes autojuhi reaktsioonid on aeglasemad ning eriti ohtlik on istuda purjus autojuhi sõidukisse.

Suvel sagenevad õnnetusjuhtumid veekogudes, kus hukkub mõnikümmend uljast ujujat. Tihti on tegemist noorte inimestega ning tundmatus kohas vette hüppamisel saavad noorukid tagasipöördumatuid tervisekahjustusi.

Õnnetusjuhtumi puhul aitab sissetulekute katkemisel õnnetusjuhtumikindlustus. Tõsisemateks olukordadeks võiks olla sõlmitud elukindlustus, mis annab kindlustuskaitse nii õnnetusjuhtumi või surmaga lõppenud haiguse korral. Tavapärane on nende kahe kindlustutusliigi sõlmimine samaaegselt, sest sisaldavad erinevaid kindlustuskaitseid.

Sõltuvalt kindlustusjuhtumist toimub hüvitamine järgmiselt:

1. Kui surma põhjuseks on haigus (infarkt, insult, kasvaja vms.), siis maksatakse välja elukindlustussumma, kuid õnnetusjuhtumikindlustuse alt ei ole mingit hüvitist saada.

2. Kui surma põhjuseks on õnnetus, siis makstakse välja nii elukindlustussumma, kui õnnetusjuhtumikindlustuses kokku lepitud surmahüvitis.

3. Kui õnnetus põhjustab jääva vigastuse (näiteks sõrme kaotus), siis makstakse hüvitiseks vigastuse raskusastmele vastav % õnnetusjuhtumikindlustuses määratud invaliidsushüvitisest. Elukindlustusest pole midagi saada.

4. Kui õnnetus põhjustab ajutise vigastuse (näiteks luumurd), siis makstakse hüvitiseks vigastuse raskusastmele vastav % õnnetusjuhtumikindlustuses määratud valurahast.

5. Kui õnnetusjuhtumist tingitud vigastuse ravil tekkib põhjendatud kulusid, mida Haigekassa ei kata, siis on vastavalt kindlustustingimustele võimalik kulude hüvitamine ravirahast.

Seega igal hüvitisel on oma eesmärk, kuigi nad võivad osalt kattuda.

Mõnikord saab kogu vajaliku kindlustuspaketi vormistada ühe poliisina, kuid sageli annab hinnalt või tingimustelt parema lahenduse hoopis erinevate poliiside omavaheline kombineerimine. Selleks, et mitte liigselt oma aega kulutada suure hulga erinevate tingimuste ja hindade võrdlemisega on kasulikum nõu küsida maaklerilt.

Õnnetusjuhumikindlustuse makset saad kalkuleerida elu- ja õnnetusjuhtumikindlustuse kalkulaatoris.