Alates 1. jaanuarist hakkab kehtima sõiduki kahjude hüvitamisel uus kord

1. jaanuarist 2015 jõustub liikluskindlustuse seaduse muudatus, mis sätestab sõiduki kahjude hüvitamise kohustuse ka oma kindlustusandjal. Sõiduki kahju korral tuleb uue seaduse kohaselt hakata kahju hüvitamisel teostama taastusremonti ja kindlustushüvitise rahas maksmine muutub erandiks.

Tuletame meelde kuidas käituda liiklusõnnetuse korral ning küsisime nõu Lextali vandeadvokaadilt Olavi-Jüri Luigelt.

Kuidas käituda liiklusõnnetuse korral?

Oluline on teada, et kindlasti ei tohi liiklusõnnetusse sattuja liigutada sõidukit õnnetuspaigast. Pikaajalise kindlustusõiguse pädevusega advokaat soovitab teha võimalikult palju fotosid ja/või salvestada video, kuigi juhtum võib tunduda ilmselgena. Luige sõnul ei ole üleliigne ka kohapeal tehtud videosalvestus süüdlase ülestunnistusest, mis võib hiljem kuhjaga ära tasuda. Kogenud advokaadina kinnitab Luik, et selline salvestis on kohtukõlblik asitõend.

Õnnetuspaigal soovitab kindlustusõigusega igapäevaselt kokkupuutuv advokaat joonistada põhjalikkusega avariipaiga skeem ja täita ära liiklusõnnetuse teatis. Oluline on võtta liiklusõnnetuse paigas ka tunnistajate andmed ning tuvastada kõigi osapoolte nimed. Luik paneb autojuhtidele südamele, et kui autole otsa sõitnud võhivõõral pole näiteks kaasas ühtki dokumenti, siis peaks kutsuma politsei.

Mis on liikluskindlustusjuhtum?

Kuigi oktoobrist jõustunud liikluskindlustuse seaduse kohaselt on liikluskindlustuse juhtum see, mis toimub tavaliseks liikluseks kasutatavas kohas, siis seadus näeb ette ka mitmeid erandeid. Liikluskindlustuse juhtumiteks loetakse ka tehnoülevaatuspunktis, autoremondikojas, parkimismajas, elamu või firma õuel juhtunud õnnetusi.

„Uue seadusega on ette nähtud täiesti uus hüvitise liik, sõiduki väärtuse vähenemisest tekkinud kahju,“ toob välja Luik uuenenud liikluskindlustuse seaduse muudatuse. Sellist hüvitist saab nõuda ainult piiratud juhtudel, kui sõiduk kuulub taastamisele. Sõiduki väärtuse vähenemisest tekkinud kahju hüvitatakse, kui sõiduk sai kindlustusjuhtumis raskesti kahjustada ja kahjustatud isik nõuab sõiduki taastamise mõistlike kulutuste hüvitamist.

Liikluskindlustus on vastutuskindlustus

Liikluskindlustuse puhul on tegemist sõiduki valdaja vastutuskindlustusega, mille alusel hüvitatakse sõiduki valdaja poolt kolmandatele isikutele tekitatud kahju. Kui soovitakse saada kaitset sõidukile tekkinud kahjudele, mis ei ole tekitatud teiste sõidukite poolt, siis tuleb sõlmida vabatahtlik sõidukikindlustus.

Kui sõiduki kahju on tingitud tähistamata teeaugust või valesti paigaldatud liiklusmärgi tõttu, siis ei ole tegemist liikluskindlustuse juhtumiga. Liiklusõnnetuse käigus tekkinud kahju nõue  tuleks esitada tee omanikule ja selle tõendamiseks oleks kasulik kutsuda kohale politsei. Olavi-Jüri Luik soovitab õnnetuspaigast teha salvestuse, et tõendada näiteks liiklusõnnetuse põhjustanud liikusmärgi puudumist vms.

Mis muutus 1. oktoobrist jõustunud liikluskindlustuse seaduse muudatustega?

Oktoobrist kehtiv seadus eristab juhtumid, mille puhul liiklusõnnetuse põhjusliku seose olemasolu ei ole vajalik, näiteks kui avarii põhjustaja oli purjus või narkojoobes või põgeneb sündmuspaigalt.

Alates 1. Jaanuarist 2015 saab esitada liikluskindlustusjuhtumis kahjustada saanud või hävinenud sõidukitele kahjunõude ka oma kindlustusandjale tingimustel kui
– kahjust teavitatakse mitte hiljem kui 30 päeva jooksul kindlustusjuhtumi toimumisest;
– kindlustusjuhtumi tagajärjel ei ole tekitatud isikukahju;
– kindlustusjuhtumis osalenud sõidukite põhiasukoht on Eesti;
– hüvitise summa on eeldatavalt alla 10 000 euro;
– kindlustusjuhtumi asjaolud on selged ja osapooled on saavutanud omavahel kokkuleppe, kes vastutab kahju põhjustamise eest.

Uue seaduse kohaselt kuulub sõiduk ainult siis mahakandmisele, kui remont ei ole võimalik, või on majanduslikult ebamõistlik. Hävinenud sõiduki korral tuleb kindlustusandjal hüvitada samaväärse auto hinna ning sõiduki registreerimise ja ülevaatuse kulu.

Liikluskindlustuse Fondi kodulehelt leiab sõiduki väärtuse vähenemise hüvitamise põhimõtted. Sõiduki taastamise või remondi korral väärtuse vähenemisest tekkinud hüvitist ei maksta sõidukitele, mis on vanemad kui 5.a., enam kui 100 000 km läbisõiduga, varasemalt avariilised või mille hind on alla 40 protsendi uue sõiduki hinnast.

Liiklus- või sõidukindlustust saab sõlmida: www.kindlustusest.ee.

Kindlustusõiguse nõu annab advokaadibüroo Lextal.