Mis saab peale sõiduki müümist liikluskindlustuse lepingust?

Kui olete sõiduki müünud, siis tasuks veenduda mõne aja jooksul, kas uus omanik on sõiduki enda nimele registreerinud. Vastasel korral olete endise omanikuna vastutav kehtiva liikluskindlustuse lepinguga toimepandud rikkumiste eest.

Ostja on seadusega kohustatud võtma viie päeva jooksul uue omanikuna sõiduki arvele ja seda saab kontrollida Maanteeameti kodulehel. Selle jaoks tuleb enne omandiõiguse üleandmist teha sõiduki registrijärgsel omanikul või tema esindajal Maanteeametile vastavasisuline taotlus sõiduki võõrandamiseks.

Sõiduki võõrandamise taotluse tegemiseks on vaja omandi üleandmist tõendavat dokumenti (nt ostu-müügileping, kinkeleping jms), kuid eraldi sõiduki registreerimistunnistust ei küsita. Kui sõiduki omanik ei ole teostanud omanikuvahetuse toimingut viie päeva jooksul peale selle võõrandamisest teavitamist, siis kustutatakse sõiduk viie päeva pärast ajutiselt registrist.

Advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat Olavi-Jüri Luik kommenteerib, mis saab liikluskindlustuse lepingust peale sõiduki registrist kustutamist: „Juhul, kui sõiduk kustutatakse liiklusregistrist, siis kindlustusleping lõppeb. Samas peab viimane vastava sõiduki liikluskindlustuse kindlustusandja kahju hüvitama, kui sellise liiklusregistrist kustutatud sõidukiga tekitatakse ühe aasta jooksul kahju.” Luik lisab, et kindlustusandja esitab sellisel juhul kindlustuskohustust rikkunud isiku suhtes tagasinõude.

Samuti toob Luik välja, et liiklusregistris registreeritud sõidukite puhul lähevad liikluskindlustuse lepingust tulenevad õigused ja kohustused üle sõiduki ostjale alates kande tegemisest liiklusregistris. Seega tuleks sõiduki omandiõiguse muutumisest teavitada koheselt kindlustusandjat.

Uuel omanikul on aega 30 päeva jooksul alates sõiduki omandiõiguse üleminekust katkestada kehtiv kindlustusleping. Selle jaoks tuleb teha avaldus kindlustusandjale.

Arvuta liikluskindlustuse hind: www.kindlustusest.ee/liikluskindlustus