Millal viimati kindlustussumma päriselt üle vaatasid?

Kuna hinnaralli ehitusmaterjalide turul on tekitanud olukorra, kus ärikinnisvara omanikke ähvardab alakindlustatuse risk, kutsub Seesami varakindlustuse tootejuht Sandra Smirnova lepingutes olevaid kindlustussummasid üle vaatama.

Statistikaameti andmetel kasvas ehitusmaterjali hind 2021. aasta kolmandas kvartalis võrreldes eelneva kvartaliga ligi 7%. Kõrvutades seda aga 2020. aasta kolmanda kvartaliga, on tõus juba 17%. Kuigi materjali kättesaadavus ilmutab hetkel juba paranemismärke, on defitsiidi mõjutusi tunda turul ilmselt veel pikalt. Inflatsioon ja tööjõukulude kallinemine tähendab, et isegi kõigest aasta tagasi sõlmitud leping võib fikseeritud hüvitise summa korral juba aegunud olla.

Kuidas alakindlustatus tekib?

Ettevõtted erinevatest tegevusvaldkondadest võivad olla väga spetsiifiliste vajadustega. Seepärast kehtib kõikide äriklientide puhul põhimõte, et kuna iga ettevõtte juht tunneb oma äri spetsiifikat kõige paremini, siis juriidiliste isikute puhul vastutab hoone ja selles paikneva inventari kindlustamiseks vajaliku summa väljaarvutamise eest kindlustaja ise.

Reeglina on määratud kindlustussumma ehitusaegse maksumuse järgi, mis tähendab, et vanemate hoonete puhul võivad klientide valitud kindlustussummad ja taastamisväärtused koguni mitmekordselt erineda.

Samas uuendab enamik ettevõtteid lepinguid automaatselt, kuhu algselt kantud summad ei pruugi täna enam tegelikkusele vastata. Erilist tähelepanu tuleks täna pöörata nendele objektidele, mille ehituse ajajärk ei mahu enam viimase kümne aasta sisse – reeglina on sellisel juhul määratud kindlustussumma toonase ehitusmaksumuse järgi, kuid vastavalt kehtivale ehitushinnatasemele puudutab suurt osa neist alakindlustatuse risk.

Kuidas probleemi ennetada?

Ettevõtted, kes soovivad tagada oma kinnisvara turvalisuse, peaksid olemasolevad kindlustuspoliisid üle vaatama ja veenduma, et valitud hüvitissumma on turu arengut arvestades piisav. Selleks ei pea ootama perioodi lõppemist, vaid kindlustussummat on võimalik muuta ka lepinguperioodi keskel.

Nii uuemate kui ka vanemate objektide kindlustussumma määramisel on oluline silmas pidada ajakohast ja reaalset taastamisväärtust, millega on võimalik kahjujuhtumi tagajärjel tekkinud täishävingu korral ehitada üles samaväärne ehitis. Õiglase hinna arvutamiseks tasub ettevõtetel teha läbi arvutus, kui palju läheks maksma kinnisvara taastamine tänasel päeval ning arvestada ka eeldatavat inflatsiooni lepinguperioodi kestel.

Allikas Seesam