Millal rakendatakse sõidukitele liikluskindlustuse sundkindlustust?

sundkindlustusKõikidele liiklusregistris arvel olevatele sõidukitele ja haagistele tuleks sõlmida kohustuslik liikluskindlustus. Olenemata sellest, kas sõiduk osaleb liikluses või mitte, on alates 1. oktoobrist 2014 kehtima hakanud liikluskindlustuse seaduse alusel kohustus sõlmida liikluskindlustuse leping.

Liikluses mitte osaleval mootorsõidukil ei pea olema lepingut, kui viimase lepingu lõpust ei ole aasta möödas. Ülejäänud sõidukitele tuleb sõlmida vastavalt seadusele tähtajaline leping vahemikus 1 päev kuni 1 aasta. Sõiduki omaniku vahetumisel on kohustus sõlmida liikluskindlustus sõltumata sellest, kui palju aega on möödunud viimase poliisi lõppemisest.

Sundkindlustus tekib kohe peale sõiduki ajutise kustutamise lõppemist Maanteeametis ja sõltumata sellest, kui palju aega on möödunud viimase liikluskindlustuse poliisi lõppemisest. Sama kehtib kaherattalistele mootorsõidukitele.

Näiteks garaaži või kuuri unustatud mopeed võib omanikule kaasa tuua ebameeldiva sundkindlustuse teatise. Kuna selline kindlustus on kallim kui tavaline liikluskindlustus, siis soovitame kontrollida liikluskindlustuse kehtivust.

Kui sõiduki kindlustusest ja ülevaatuse lõppemisest on möödunud üle kahe aasta, siis sundkindlustust ei rakendata. Nende sõidukite registrikanne peatub automaatselt. Samuti ei puuduta sundkindlustus vanasõidukeid ega võistlusautosid.

Sundkindlustuse kohustus tekib sõiduki vastutava kasutajana liiklusregistrisse kantud isikul või sõiduki omanikuna liiklusregistrisse kantud isikul. Kui liiklusregistrisse ei ole kantud sõiduki vastutavat kasutajat. siis vastutab kindlustuskohustuse täitmise eest sõiduki omanik omandiõiguse tekkimisest arvates.

Sundkindlustuse kindlustusmakse on tavalisest liikluskindlustusest kallim ja omavastutus võib olla kuni 640€.

Sõiduki registrist kustutamiseks tuleb pöörduda Maanteeametisse, lihtsaim on teha toiminguid e-teeninduses https://eteenindus.mnt.ee.

Liikluskindlustust küsi: www.kindlustusest.ee/liikluskindlustus