Oluline info, mida on Sul vaja teada liikluskindlustusest seoses Brexitiga

ALATES 1. JAANUARIST 2021 KEHTIVAD JÄRGMISED JUHISED:

📌 Eesti sõidukiga Ühendkuningriiki reisides tuleb Sul kaasa võtta roheline kaart.

📌 Ühendkuningriigi sõidukile võib sõlmida piirikindlustuslepingu, mille pakkujaks on Liikluskindlustuse Fond.

📌 Ühendkuningriigi sõidukiga Eestisse sisenemiseks peab sõidukil olema kehtiv roheline kaart või piirikindlustuse leping. Kindlustuslepingu olemasolu kontrollib politseiametnik või abipolitseinik (liikluskindlustuse seadus § 80 lg 1), kindlustuseta sõidukit riiki ei lubata (§ 80 lg 2).

📌 Ühendkuningriigi sõidukile ei saa enam sõlmida tarnes sõiduki lepingut (liikluskindlustuse seadus §14 lg 4).

📌 Alates 1. jaanuarist 2021 sõlmitud liikluskindlustuse lepingu Ühendkuningriigis kehtiva rohelise kaardi eest võib kindlustusandja võtta täiendavat kindlustusmakset.

LIIKLUSKINDLUSTUSE KAHJUGA SEOTUD ASJAOLUD:

📌 Kui Eestis põhjustatakse kahju Ühendkuningriigi sõidukiga, siis saab kannatanu igal juhul hüvitise. Hüvitise maksab kahju põhjustanud Ühendkuningriigi sõiduki kindlustusandja korrespondent Eestis või LKF (kui korrespondenti ei ole määratud või kui sõidukil ei olnud liikluskindlustust).

📌 Kui Eesti inimene saab kannatada Ühendkuningriigis toimunud liiklusõnnetuses, mille põhjustas Ühendkuningriigi sõiduk, siis saab kannatanu üldjuhul nõuda kahju hüvitamist üksnes Ühendkuningriigis ja inglise keeles.

📌 Kui Eesti inimene saab kannatada muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis toimunud liiklusõnnetuses, mis põhjustati Ühendkuningriigi sõidukiga, siis saab kahju hüvitamist nõuda üksnes kahju toimumiskoha riigi rohelise kaardi büroolt.

KUI SUL JUHTUB LIIKLUSÕNNETUS ÜHENDKUNINGRIIGIS:

Politsei tel: ( +44) 999
Kiirabi tel: (+44) 999
Rohelise kaardi büroo/infokeskuse tel: (+44) (1908) 830001
Linford Wood house 6-12 Capital Drive, Milton Keynes MK14 6XT

OLULINE TEADA

Politsei tuleb kutsuda, kui

 • on tekkinud isikukahju;
 • üks osapool ei ole nõus vahetama kontaktandmeid.

Kergemate liiklusõnnetuste puhul võib politsei keelduda sündmuskohale tulemast. Inglismaal aitab politsei vahetada ainult osapoolte andmeid ega tee otsust süülisuse kohta.

LIIKLUSÕNNETUSE AKT

Inglismaa kodanik võib keelduda LÕ aktile alla kirjutamast, kuna sealsete tavade kohaselt otsustab süülisuse kindlustusselts või kohus.

SOOVITUSED

Seletuskiri peab sisaldama järgmist:

 • kellaaeg ja kuupäev;
 • tee number, kus juhtum toimus;
 • liikumissuund (kust kuhu);
 • ilmaolud;
 • liiklusolud;
 • millisel real kumbki osapool liikus;
 • kuidas toimus kokkupõrge (kirjeldada võimalikult täpselt);
 • teise osapoole sõiduki reg. nr ja kindlustusselts;
 • kannatanu sõiduki vigastused;
 • süüdlase sõiduki vigastused;
 • täpne joonis, mis kindlasti peab näitama ka sõidusuunda. Erilist tähelepanu tuleb pöörata sõidukite asetusele.
 • Sündmuskohal tuleb kindlasti teha pilte ja otsida sõltumatuid tunnistajaid.

Muude valdkondade muudatustest seoses Brexitiga saad lugeda SIIT

Allikas: Ergo ja PZU