Mis minuga ikka juhtub – ehk kuidas valida sobiv õnnetusjuhtumikindlustus?

Igapäevaelus tuleb õnnetus tõepoolest tavaliselt siis, kui me seda kõige vähem ootame. Kuid näiteks ekstreemspordiga tegeledes ollakse ilmselt teadlik, et midagi võib juhtuda, sest hobi iseloom on ju niisugune, et õnnetuse tõenäosus on suurem kui tavaelus. Seepärast ekstreemsportlastele tavapärane õnnetusjuhtumikindlustus enamasti ei sobi.

Tavaliselt ongi nii, et kui tegeled ekstreemspordi, alpinismi, sukeldumise vms potentsiaalselt ohtliku spordialadega, siis peadki arvestama, et ekstreemsete tegevuste tagajärjel juhtuvate õnnetuste tõttu tekkinud kulude hüvitamise õnnetusjuhtumikindlustus üldjuhul välistab. Ekstreemspordialad nõuavad eraldi kindlustuslepingut.

Milline õnnetusjuhtumikindlustus mulle sobiks?

Kui sa ekstreemsportlane ei ole ja elad üsna tavalist igapäevast elu, siis võiksid mõelda selle peale, et sõlmida nii-öelda tavapärane õnnetusjuhtumikindlustus. Kuid nende tingimusedki on kindlustusseltside kaupa üsna erinevad. Seega on tarvis pisut süvenemist ja uurimist, et teha selgeks, millised tingimused on heas kooskõlas just sinuga.

Kõige tüüpilisem õnnetusjuhtumikindlustus sisaldab järgnevat:

  • Surmajuhtumihüvitis – surmaga lõppenud õnnetuse korral makstakse lähedastele kokkulepitud summa;
  • Invaliidusushüvitis – makstakse püsiva puude raskusastmele vastav protsent kokkulepitud hüvitisest;
  • Valuraha – raha makstakse ajutise vigastuse tõttu. Makstava summa moodustab vigastuse raskusastmele vastav protsent kokkulepitud hüvitisest.

Peale nimetatud punktide võib õnnetusjuhtumikindlustus sisaldada ka päevarahasid, ravikulude hüvitist jms. Kõiki neid hüvitisi oma lepingusse võtma ei pea, kuid kõige olulisemad tingimused tasub enda jaoks välja mõelda.

Mis minuga ikka juhtub?

Õnnetused võivad juhtuda igaühega ja sõltumata asukohast. Veelgi enam – suur osa õnnetustest juhtub meile kõige turvalisemas paigas: kodus.

Õnnetusjuhtumikindlustus aitab olukordades, kus ootamatu juhtum toob kaasa kas kehavigastuse, tõsise trauma, invaliidsuse või surma ning tavapärane elukorraldus on tugevalt häiritud.

Võib-olla arvad, et elad üsna turvalist elu ja eeldad, et midagi väga hullu juhtuda ei saa? Enamasti see õnneks nii ongi ja kindlasti ei olegi tarvis võimalike õnnetuste tõttu ülearu palju muretseda. Siiski on hea teada, et ootamatuste puhul aitab kindlustus niigi keerulisel ajal katta sinu või su lähedaste kulusid.

Loe õnnetusjuhtumikindlustuse kohta rohkem infot: https://www.kindlustusest.ee/onnetusjuhtumikindlustus