Kuidas sõlmida hea kodukindlustus?

kodukindlustusKui suur on tõenäosus, et Su kodu võivad rüüstada vargad? Aga kui juhtub näiteks veeavarii või tulekahju? Mis saab, kui välk lööb sisse ning koduelektroonika ütleb üles? Elu on muretum, kui Sa tead, et Sa pole oma muredega üksi kodukindlustus annab Sulle südamerahu, et võimalike õnnetuste juhtumisel on kindlustus see kaaslane, kes aitab Sul taastada õnnetusele eelnenud olukorra.

Mida teada kodu kindlustamisel?

Selleks, et Su varal oleks kindlasti õige kindlustusväärtus, peab jälgima, et see poleks ei ala- ega ülekindlustatud. Alakindlustuse puhul võib Su kahju olla suurem kui lepingus kokku lepitud maksimaalne kindlustussumma. Ülekindlustuse puhul ületab kindlustussumma oluliselt kindlustusväärtust.

Kindlustusväärtuse alusel hüvitab kindlustusselts vara omanikule summa, millega oleks võimalik taastada vara endine olukord. Sisuliselt on tegemist ehituskuluga, mis sõltub kindlustatava vara seisukorrast, kasutatud ehitusmaterjalidest ja ehitushindadest.

Et kindlustusväärtus oleks õige, on Sul kohustus edastada kindlustuse sõlmimisel kogu info kindlustatava vara kohta. Kindlustusmaakler peab teadma kõigist olulistest asjaoludest, mis võivad kindlustusriski taset mõjutada. Kui Sa ei tea, mis on oluline ja mis mitte, siis soovitame Sul rääkida kindlustusmaaklerile pigem igast muutusest, kui jätta rääkimata mõni enda jaoks tühine, kuid kindlustuse jaoks oluline detail.

Sest millegi varjamine või pärast lepingu sõlmimist kindlustusriskide omavoliline muutmine võivad oluliselt muuta lepingu tingimusi. Nii on Sul kohustus saada kindlustusandjalt nõusolek kindlustusriski suurendamiseks, sest vastasel korral võib juhtuda, et kindlustushüvitist vähendatakse või õnnetuse korral lausa keeldutakse selle väljamaksmisest.

Seepärast tee endale väga selgeks, mis on kindlustusobjekt; mille vastu mida kindlustatakse; mis on kindlustusjuhtum; saa aru lihtsamatest ja keerulisematest mõistetest, õigustest ja kohustustest, sealhulgas on eriti oluline endale selgeks teha kindlustusjuhtumist teatamise kordtähtajad ja kindlustusriski olemus. (Väike vihje: kindlustusriski suurendamine on näiteks mahukate remonttööde alustamine, valvesignalisatsiooni kõrvaldamine, ukseluku vahetamine vähemturvalise vastu jne).

Kahju oleks sellest, et kui Sa täidad võetud kohustusi puudulikult või jätad need üldse täitmata, siis on kindlustusseltsil õigus kindlustushüvitist vähendada või hüvitise väljamaksmisest keelduda. Seepärast ole eriti hoolas ettenähtud ohutusnõuete täitmise ja riski suurendavate tegevustega.

Küsi lisainfot kindlustusmaaklerilt või kodukindlustuse pakkumist: kindlustusest.ee/kodukindlustus