Kuidas sügistormidele rahuliku südamega vastu minna?

Sügistormid ei ole päris kindlasti enam mägede taga, seega on juba praegu asjakohane rääkida mitmetest sügisega seotud ohuteguritest – näiteks sellest, mida võivad endaga kaasa tuua tugevad tuuled või vihmasadu. Ning kuidas tagada, et sinu kodu küttesüsteem oleks algaval kütteperioodil ohutu? Selgitame ka põhjalikumalt, mida eramaja kodukindlustuse puhul peaks silmas pidama.

Tormid on alati ebameeldivad ja muutuvad selleks veelgi enam, kui toovad endaga kaasa kahjusid. Näiteks on üsna sagedased juhtumid, kus kannatada saab koduelektroonika. Tormiaegne voolu kõikumine võib rikkuda tundliku süsteemiga elektroonikaseadmeid. Kodukindlustus sügistorme teadagi ära ei hoia ja tähele tasub panna ka seda, et kõik kodukindlustuse lepingud ei pruugi sisaldada kodus olevate asjade kaitset. Seega, kui sul on tehtud kodukindlustus, siis on mõistlik täpsemalt välja uurida, kas kodune vara on ikka kindlustatud või mitte. Loe lähemalt koduse vara kaitsest.

Valmistu kütteperioodiks õigesti

Külmal perioodil kasvavad hüppeliselt tulekahjudega seotud õnnetusjuhtumid. Et riske võimalikult palju vähendada ja tuleohtlikke olukordi ära hoida, on oluline korstnate õigeaegne puhastamine. Ka elektrijuhtmed tasub hoida korras.

Eramaja omanikud on kindlasti kursis, et tuleohutuse seaduse põhjal peab 2015. aasta septembrist igal kütteseadmega maja omanikul olema ette näidata kutselise korstnapühkija koostatud akt.

Mõistagi niisuguse dokumendi olemasolu iseenesest tuleõnnetusi ära ei hoia, kuid annab majaomanikule spetsialisti arvamuse küttesüsteemi tehnilise korrasoleku kohta. Pealegi õnnetuse puhul saab kindlustushüvitise saamiseks tõendada, et küttekolded olid hooldatud.

Eramajades tohib kütteseadet puhastada ise, kuid iga viie aasta jooksul peab seadme üle vaatama ja puhastama kutseline korstnapühkija.

Kuidas eramaja kindlustada?

Kindlustusandjat valides uuri kindlasti, milliste riskide vastu ja missugustel tingimustel kindlustuskaitset pakutakse. Kindlustus on finantsteenus, mille nüanssidele võiks kindlasti tähelepanu pöörata, mitte valida süvenemata esimest ettejuhtuvat või kõige odavamat kodukindlustust. Pea silmas ka, et tavaliselt on vaja kindlustada eraldi suuremad rajatised ja märkida kindlustuslepingus juurdeehitised või hoonest eraldiseisvad kuurid jne.

Väga oluline on tutvuda ka välistustega ehk millistel juhtumitel selts kahju ei hüvita ning milline vara ei ole kindlustusega kaetud. Sügistormide korral hüvitatakse tugeva tuuleiiliga tekitatud kahjud, kui vastab kindlustuslepingus toodud piirmäärale.

Kindlasti soovitame koguriskikindlustust, kus ei peaks võtma välja üleujutustega seotud kindlustuskaitset. Viimastel aastatel on kasvanud tugevast vihmast või veetõusust tingitud kindlustusjuhtumite arv.

Kuni 20 m2 väikehoonete ja rajatiste puhul soovitame pöörata tähelepanu kõrvalhoone maksusmusele. Alati on võimalus kindlustada kõrvalhoone suurema summa peale kui kindlustustingimustes on sätestatud. Üle 20 m2 hooned tuleb kindlasti märkida eraldi kindlustuslepingus.

Kindlustamisel lähtuge võimalikult laiaulatusega kindlustuskaitsetest ja parima ülevaate annab hinnavõrdlus: www.kindlustusest.ee/kodukindlustus

Rahulikku ja ilusat sügist!