Millised on kindlustusmaakleri eelised?

Sa ei soovi vaevata ennast igal aastal kindlustuspäringutega või meeles pidada, millal lõppevad Sinu kindlustused. Kindlustusmaakler aitab leida sobivate tingimustega ja Sinu vajadustest lähtuvad kindlustuspakkumised.

Maakleri kaudu saad vähemalt kolme kindlustusseltsi võrdlevad hinnapakkumised ja asjatundlikud nõuanded.

Kuidas see käib? 

  • Teavita maaklerit oma kindlustushuvist (mida soovid kindlustada ja milliste riskide vastu, vajadusel küsi nõu maakleri käest).
  • Maakler valib pakkumusse vaid kindlustusseltsid, kes suudavad tagada Sinu kindlustushuvi katmise.
  • Koostöös maakleriga vali välja sobiv kindlustusselts. Sealjuures arvesta, et kindlustusseltsi valikul ei saaks määravaks üksnes kindlustusmakse suurus, vaid eelkõige, milliste riskide vastu ja millistel tingimustel kindlustuskaitset pakutakse.

Kindlustustingimused ja välistused

Samuti on oluline teada, millised on näiteks välistused kindlustushüvitise saamisel või põhjused selle määra vähendamiseks. Igal kindlustusseltsil on erinevad tingimused, mille võrdlemisele võib kuluda päevi.

Omavastutusmäär on oluline lepingu hinna komponent

Oluline osa kindlustuslepingust on omavastustuse suurus, mis mõjutub kindlustuspakkumuse hinda. Maakler aitab leida optimaalse omaosaluse, mis arvutatakse kahjude toimumisel hüvitise lõppsummast maha.

Kindlustuskaitse ja riskid

Maakler lähtub kliendi kindlustushuvist ja aitab hinnata, kas soovitud kindlustusega on kaetud kõik riskid. Samuti pöörab maakler tähelepanu lisariskidele, mille kaitsed on seltsiti erinevad. Näiteks võib ühel kindlustusseltsil kuuluda elektripinge kõikumisest tekkiv kahju hüvitamisele koguriskikindlustusega. Teisel seltsil on samas olukorras vajalik lisariski kaitse. Seepärast on oluline teada, kas valitud kindlustuskaitsed vastavad tegelikele soovidele.

Uuri lähemalt: www.kindlustusest.ee