Kindlustusest toetab Elva Perekodu

Sel aastal otsustas Kindlustusest aidata sisustada Elva Perekodu kindlustusest-toetab-perekodurehabilitatsioonikabinetti, kuhu vajatakse tahvleid, markereid, kineetilist liiva, savi ja erinevaid kunstivahendeid.

Kindlustusesti tegevjuht Markus Haiba rõõmustab, et töötajad on toonud välja vajaduse ühiskondliku hoolivuse järele. Ta kommenteerib: „Seekord jõudis info meieni maakleri kaudu, et Elvas vajatakse puuetega laste rehabilitatsioonkabineti loomiseks töövahendeid.“ Haiba sõnul on viieteistkümne tegevusaasta sees olnud palju kokkupuuteid erinevate lasteasutustega: „Meil on hea meel, kui saame omalt poolt abiks olla. Loovteraapiates kasutatakse kaasaegsete töövahenditena ka elektroonilisi seadmeid, milliste soetamist saame omalt poolt aidata.“

Rehabilitatsioonikabinetis saavad abi erivajadusega lapsed ja nende pered sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani alusel. Teenust on perekodus pakutud juba kolm aastat, aga selle aasta lõpuks valmivad selleks eraldi ruumid, mis aitab oluliselt kaasa teenuse kvaliteedi tõusule. Elva Perekodu rehabilitatsiooniüksuses leiavad tugiteenuseid nii perekodus asenduskoduteenusel olevad lapsed kui ka Elva piirkonnas elavad erivajadusega lapsed ja nende pereliikmed.

Elva Perekodu on 1947. aastal asutatud Elva Väikelastekodu järeltulija – vanemlike hoolitsuseta lastele on kodu pakutud järjepidevalt juba 69 aastat.  20. detsembril möödub neli aastat sellest, kui lapsed kolisid uutesse ja kaasaegsetesse peremajadesse ja siis tähistatakse ka uue asutuse sünnipäeva, sest see oli väga-väga kaua oodatud sündmus. Vanades hoonetes pakutakse nüüd Elva piirkonna lastele lasteaia teenust ja rehabilitatsiooniteenuseid.

Laste rehabilitatsioonikabineti sisseaseadmiseks on oodatud veel erinevad arendavad lauamängud, voolimismassid ja kõikvõimalikud loovtöö tarvikud, sest haiget saanud laps paraneb kõige paremini õppides ja mängides!

Kui soovid toetada, siis küsi lisainfot Elva Perekodu teenuste juhilt Kai Räisa’lt, tel. 5749 5499.

Soovime Elva Perekodule palju-palju õnne sünnipäevaks.

www.kindlustusest.ee