Jõulud olgu turvalised!

Jõulud on täis ootamatusi ja nii võib saada ühe hoolsa perenaise või peremehe ahju unustatud praest alguse tulekahju. Õnneks on käepärased tulekustutusvahendid abiks, kui hädaolukord kõige suurem.

 

Millised tuleohutuse abivahendid võiksid olla köögis?

Eelkõige tasub tuleohutuse nõuetest teada, et ruumis peab olema paigaldanud suitsuandur ja gaasiseadmete korral lisaks ka vingugaasiandur.  Nende seadmete korrasolekut tuleks kontrollida korra kuus, et hädaohust õigel ajal teada saada.

Kindlasti peaksid olema köögis tulekustusvahendid. Kõige enam on levinud tulekustutustekk ja erinevad tulekustutid. Köögitulekahju summutamiseks pole midagi tõhusamat kui spetsiaalne õli- ja rasvapõlengute kustutamiseks loodud rasvakustuti. Rasvakustuti ehk F-klassi tulekustuti on spetsiaalne vahtkustuti, mis sobib kasutamiseks kodus, kontoriköökides, sööklates, restoranides, autoelamutes jne. Sellega saab lisaks rasvapõlengutele kustutada ka põlevaid tahkeid aineid ja põlevvedelikke.

Tamrexi tuleohutusosakonna juhataja Margus Oberschneider pöörab tähelepanu tulekustutite kvaliteedile, sest  igaaastane tulekustuti hooldus võib maksta pool kustuti hinnast. Ta toob välja mõned levinumad puudujäägid: “Võib juhtuda, et kustutil on lubatust väiksemad efektiivsusklassid ehk kustutusomadused. Kustutile kleebitud etikett peab olema vastavuses tootega. Võib esineda rikkeid manomeetriga või kaasas olevad voolikud on pragunenud.” Oberschneider toob näite: “Kui manomeeter näitab rohelist, aga reaalselt puudub kustutis rõhk, siis pole tulekustuti töökorras.” Ta soovitab kustutite soetamisel lähtuda tuntud kaubamärkidest (TOTAL, PRESTO, TAMREX, TEMPUS  jne).

Millal läheb vaja  tuletekki?

Tulekustustekke saab osta erinevates suurustes (120×120 cm või 120×180 cm). Tuletekid on varustatud rihmadega, et oleks tagatud võimalikud kiire kasutamine.

Tuletekiga saab kustutada rasvapõlengut pannil, süttinud kodumasinaid või inimest, kellel on süttinud riided. Tasub pidada meeles, et elektriseadme kustutamisel peab selle eelnevalt vooluvõrgust välja lülitama. Kasutamiseks tuleb ettevaatlikult katta põlema läinud pott või pann, sealjuures siluda läbi teki anuma servi. Hapniku ligipääsu aitab takistada pingul tuletekk. Kindlasti tuleb pott tõsta kuumalt pliidilt eemale.

Millist tulekustutit kasutada?

Kõige universaalsem ja soodsam on koju soetada pulberkustuti. Minimaalselt 3 kg.  Sisetingimustes võiks kasutada vahtkustuteid, mida saab hoiustada temperatuuril 0 kuni +60 kraadi. Kui tegemist on garaaži või abiruumidega, kus temperatuur langeb alla 0 kraadi, siis saab kasutada pulberkustuteid. Viimased sobivad hästi ka tubastes tingimustes, sest töötavad ka temperatuuril  -30 kuni +60 kraadi.

Kuidas kontrollida, kas tulekustusti toimib:

  • Tulekustuti peab vastama kvaliteedi sertifikaadi EN 3-7 nõuetele.
  • Tutvu tootja etiketiga, et tulekustuti oleks toodetud samal aastal.
  • Veendu, et efektiivsusklass oleks minimaalselt 43A, 233B.
  • Lisaks vaata, kas tulekustutil on lisaks manomeetrile olemas lisaventiil balloonis oleva rõhu mõõtmiseks.
  • Tulekustuteid peaks kontrollima sisetingimustes igal teisel aastal.
  • Autodes ja välitingimustes tuleb kustuteid kontrollida iga aasta.
  • Kvaliteetse tulekustuti kontrolli saavad tagada tuleohutusega tegelevad firmad, kelledel on olemas vastavad tööriistad, spetsialistid ja hooldustšehh.

Keskmiselt maksab korralik ja kvaliteetne 6 kg pulberkustuti 45-50 €, 3 kg pulberkustuti 35 €, 6 l vahtkustuti 65 €, 2 l rasvakustuti (klass F) 45 € ja 6 l rasvakustuti (klass F) 95 €.

Tulekustutusvahendid on müügil spetsiaalsetes kauplustes, kus on võimalik küsida spetsialistide käest nõu.

Kodukindlustust küsi: www.kindlustusest.ee/kodukindlustus

Turvalist jõuluootust!