Hambaravikindlustus

Miks hambaravikindlustus?

Hambaravikindlustus on mõeldud 19-80 aastastele, mis katab regulaarsed hambaravikulud ja kaitseb erakorraliste ja õnnetusjuhtumite korral.

Hambaravikindlustusega liitumiseks on vajalik määrata hambaarsti nimi ja hambaravikliinik, kus hakatakse ravil käima.

Regulaarse hambaravi korral kehtib kindlustuskaitse ainult partnerkliinikus, mis on märgitud kindlustusavalduses. Kui sul ei ole endal hambaarsti, siis küsi soovitusi maaklerilt.

Osta siin

Täpsema info saamiseks kirjuta ravi@kindlustusest.ee.


Hambaravikindlustuse paketid

(minimaalne periood - 1 aasta)

Maksimaalsed hüvitismäärad*


Pronks pakett

Hõbe pakett

Kuld pakett
Röntgenülesvõtted 100% kuni 30 € 100% kuni 60 € 100% kuni 100 €
Põhilised kergemad ravitööd 100% kuni 400 € 100% kuni 640 € 100% kuni 1 000 €
Põhilised raskemad ravitööd 100% kuni 820 € 100% kuni 1 800 € 100% kuni 2 275 €
Implantaadid Ei kohaldu Ei kohaldu 100% kuni 1 500 €
Õnnetusjuhtumi hambaravi 1 250 € 2 500 € 4 875 €
Suuvähi ravi 15 000 € 20 000 € 26 000 €
12.40 € kuus (12 kuud)
133.60 € aastas
19.80 € kuus (12 kuud)
213.80 € aastas
30.75 € kuus (12 kuud)
332.10 € aastas
Osta siin Osta siin Osta siin
Tutvu tingimustega Tutvu tingimustega Tutvu tingimustega
Loe lähemalt Loe lähemalt Loe lähemalt
Teabeleht Teabeleht Teabeleht
Välistused Välistused Välistused

* Kindlustuhüvitiste limiidid kehtivad kindlustusperioodi kohta.


Hambaravikindlustusega liitumise järgselt rakendub regulaarsele hambaravile ooteaeg, mis on kirjas kindlustuslepingu Lisas A (vaata ülaltoodud pakettide tutvustused). Erakorralise ja õnnetusjuhtumi tagajärjel vajaminevale hambaravile ooteaega ei rakendata. Samuti ei rakendata ooteaega kindlustuslepingu pikendamisel uueks kindlustusperioodiks.

Hambaravikulud hüvitatakse peale ooteaja lõppemist vastavalt kindlustuspaketi maksimaalsele hüvitismäärale.


Kahjude käsitlemine

Kahjude käsitlemine toimub elektrooniliselt sisendes kindlustusjuhtumite portaali.


Tulenevalt kindlustusriski spetsiifilisusest pakub iseseisvat hambaravikindlustust Eestis ainult üks kindlustusselts Astrenska Insurance Ltd, mille kindlustuslepinguid vahendab Northern1 International Insurance Brokers OÜ.

Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvu kindlustustingimuste ja välistustega.

Lisaküsimuste korral võta ühendust: ravi@kindlustusest.ee.