Koduse vara kaitse – miks ja kuidas?

Kindlusta kodune vara

Kas teadsid, et tavalises kodu- või eluasemekindlustuse lepingus ei pruugi sisalduda kogu sinu koduse vara kaitse? Kindlustuslepingute tingimused võivad olla üsna erinevad ja seetõttu on kasulik enne otsuse tegemist võrrelda omavahel näiteks kolme eri pakkuja tingimusi, et leida enda jaoks sobivaim.

Koduse vara kaitse tuleb eraldi kokku leppida

Kui sa tahaksid, et sinu kodune vara oleks kindlustatud, siis pead kindlasti teadma, et koduse vara kaitseks ei piisa tavaliselt rutiinsest kodukindlustusest või eluasemekindlustusest. Viimaste abil on kindlustusega kaitstud küll maja või korter, aga mitte selle sees asuv vara. Niisiis on tarvis koduse vara kaitse kindlustusseltsiga tavaliselt eraldi kokku leppida. Tingimused ja arvutatav hüvitise suurus on aga seltsiti üsna erinevad.

Koduvara kindlustus

Millised on üldised tingimused?

Koduse vara kaitseks on tavaliselt mitu erisugust võimalust. Mõned pakkujad kindlustavad sinu koduse vara esemete nimekirja põhjal, milles on asjad omakorda on jaotatud rühmadesse (näiteks elektroonika, mööbel, rõivad jne). Igale rühmal on oma kindlustussumma. Võimalik on ka variant, kus klient ise loetleb oma kindlustatavad esemed ükshaaval üles.

Lisaks on olemas kindlustusseltse, mis annavad võimaluse kodust vara kaitsta lepingus kokkulepitud summa ulatuses. Nõnda saad ise määrata, kui suur on sinu koduse vara väärtus. Kui vajate eraldi spordivarustuse lisakaitset, siis tuleb kindlustuslepingul ära märkida.

Pea meeles! Sa ei tohi jätta kodust vara kaitseta, sest kindlustusandja võib keelduda hüvitamisest, kui jätad valveta näiteks jalgratta. Ka rõdu pole turvaline koht ratta hoiustamiseks, kui Sa pole kinnitanud jalgrattalukuga.

Mida ei hüvitata?

Tavaliselt on kindlustuslepingutes välja toodud ka rida juhtumeid, millele kindlustuskaitse ei kehti. Eri seltsides on need jällegi erinevad, seega tasub sellele pöörata erilist tähelepanu.

Mõned kindlustusandjad ei loe varguseks ega hüvitata tekkinud kahju juhul, kui varas on sisenenud elupaika originaalvõtmega (v.a siis, kui võti omanikult rööviti).

Samuti ei kuulu hüvitamisele lõhutud muruniidukid, kui mõni kivi on ootamatult töö käigus sattunud masinasse. Või vooluvõrgu kõikumisest tingitud kahjusid kodumasinatele.

Hüvitamise mitu võimalust

Kui sinu kodune vara ei hävinud, vaid sai üksnes kahjustada, siis võib olla mõttekas selle remontimine. Sellisel juhul hüvitab kindlustusselts remondikulud.

Tihti ei ole aga asja parandamine enam võimalik või mõistlik. Siis kasutatakse tavaliselt hüvitise maksmisel nii taassoetamis- kui ka turuväärtuse arvutamist. Enamasti tähendab see uue samaväärse asja ostmiseks vajalikku rahasummat. Olenevalt kindlustusseltsist võib eseme vanus olla näiteks kaks kuni viis aastat. Uuri seda tingimust samuti täpsemalt!

Tavaliselt hüvitatakse kuni ühe aasta vanused kahjustunud või hävinud esemed samaväärse uue maksumuse ulatuses. Vanemate esemete puhul makstakse sulle vaid kindel protsent uue eseme hinnast.

Kui ese hüvitatakse turuväärtuse alusel, siis tähendab see, et eeskujuks võetakse eseme keskmine müügihind kahjujuhtumi toimumise ajal.

Ole teadlik!

Koduse vara kaitse tarbeks kindlustusandjat valides ei maksa mõelda ainuüksi kindlustusmakse suurusele, vaid esmajärjekorras on mõistlik uurida, milliste riskidele ja missugustel tingimustel kindlustuskaitset pakutakse. Näiteks: mis välistab hüvitise maksmise, kui suur on sinult oodatav omavastutus jne.

Vaata lähemalt: www.kindlustusest.ee/kodukindlustus