Väldi ootamatuid kulusid!

Kindlustusesti kindlustusspetsialistid räägivad ja annavad nõu

Vastutuskindlustus – kui teed kellelegi kahju

Elus tuleb ette igasuguseid situatsioone ja mõnikord võib juhtuda, et teed tahtmatult kellelegi kahju. Näiteks naabrile või täiesti võõrale, kes kukkus ja sai viga kõnniteel, mis on sinu valduses, kuid mida oled unustanud hooldada. Niisuguseid ootamatusi võib juhtuda igaühel! Kuid kas oled kursis, et sellisel juhul on heaks abivahendiks vastutuskindlustus? See võib „päästa päeva“ nii […]

Vastutuskindlustusega seotud õigusabi kulud saab tagasi küsida

Võlaõigusseadusega on ette nähtud, et vastutuskindlustuse korral katab kindlustusselts kindlustusvõtjale, kelle vastu on esitatud nõue, õigusabikulud ulatuses, milles kindlustusvõtja võis selliseid kulusid pidada vajalikuks oma õiguste kaitseks kohtus ja kohtuväliselt, isegi juhul, kui esitatud nõue osutub alusetuks.