Väldi ootamatuid kulusid!

Kindlustusesti kindlustusspetsialistid räägivad ja annavad nõu

Välismaale õppima asudes on vajalik tervisekindlustus

Välisriiki õppima või tööle asumisel on vajalik tervisekindlustuse olemasolu. Noortele mõeldud kindlustused sobivad nii Erasmus+ programmis osalejatele, kui ka teistele välismaale õppima suundujatele. Euroopa ravikindlustuskaart (EHIC)  tagab teises Euroopa liikmesriigis ajutiselt viibivale isikule vajamineva arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega. Kas siis piisab vaid Euroopa ravikindlustuskaardist? Kindlasti mitte. Vaatamata Euroopa ravikindlustuse olemasolule võib tõsisem haigus või õnnetus kaasa […]