Väldi ootamatuid kulusid!

Kindlustusesti kindlustusspetsialistid räägivad ja annavad nõu

Kuidas mõjutab ehitus või kasutusloa puudumine suhteid kindlustusseltsiga?

Lugeja küsimus: „Kuidas kindlustada hoone, kui puudub ehitus- või kasutusluba (sh rajatised, kuurid, mängumajad jne)? Kas seltsil on õigus keelduda kahju hüvitamisest tuginedes üksnes loa puudumisele?“ Vastab LEXTAL-i advokaadibüroo vandeadvokaat Olavi-Jüri Luik:  Esmalt kindlustamisest: kindlustuslepingu sõlmimisel peab kindlustusvõtja teatama kindlustusandjale kõigist talle teada olevatest asjaoludest, millel on nende olemusest tulenevalt mõju kindlustusandja otsusele leping sõlmida või teha seda kokkulepitud […]

Koduvara kindlustamisel ei ole tingimata vajalik alles hoida soetusdokumente

Lugeja küsimus: „Kindlustusvõtja soetas korteri ca 2 aastat tagasi koos koduse tehnikaga (pesumasin, külmkapp jms). Kodukindlustus on sõlmitud kogurisk põhimõttel sh koduse vara sisemised rikked. Pesumasin purunes ja kindlustusandja nõuab pesumasina soetusdokumente, mida kindlustusvõtjal ei ole võimalik esitada. Kas ostudokumentide puudumisel võib tekkida probleeme kahjuhüvitise saamisel?“. Vastab LEXTAL-i advokaadibüroo vandeadvokaat Olavi-Jüri Luik:

Kuidas kaitsta torusid külmumise eest?

Teid ootab ees suusareis ja kodu jääb mõneks ajaks tühjaks. Te ei oska ette prognoosida, mis juhtub äraolekul ilmaga? Kui külm taandub järsult, on oht torude külmumiseks. Mida teha?