Väldi ootamatuid kulusid!

Kindlustusesti kindlustusspetsialistid räägivad ja annavad nõu

Välismaale õppima asudes on vajalik tervisekindlustus

valismaale oppima

Välisriiki õppima või tööle asumisel on vajalik tervisekindlustuse olemasolu. Noortele mõeldud kindlustused sobivad nii Erasmus+ programmis osalejatele, kui ka teistele välismaale õppima suundujatele.

Euroopa ravikindlustuskaart (EHIC)  tagab teises Euroopa liikmesriigis ajutiselt viibivale isikule vajamineva arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega.

Kas siis piisab vaid Euroopa ravikindlustuskaardist?

Kindlasti mitte. Vaatamata Euroopa ravikindlustuse olemasolule võib tõsisem haigus või õnnetus kaasa tuua suured arved, mida peate ise maksma.

Millest see?

 1. Paljudes riikides ei tasu EHIC kogu ravikulu, vaid patsiendil endal tuleb tasuda oma sellest. See võib osutuda päris suureks. Näiteks Prantsusmaal tasub riik ca 70%. Ligi kolmandik tuleb endal maksta.
 2. EHIC korvab vaid riikliku süsteemi kuuluvate raviasutuste kulu. Erakliinikute arved tuleb ise maksta. Kuhu te satute ootamatu õnnetuse või haigestumise korral?
 3. EHIC ei kata riikidevahelise transpordi kulusid. Mis maksab ootamatu kojulend, eriti juhul, kui teid tuleb transportida kanderaamil?
 4. Lisaks peate arvestama, et EHIC kasutamine eeldab ka nõutava kohaliku (ja teile tundmatu) bürokraatia läbimist.

Loe lisaks:  http://www.haigekassa.ee/oppimine-valisriigis

Mõned näited:

 1. Visiit nina-kõrva-kurguarstile Itaalias.
  Arve € 60. Sellest € 15.10 kattis EHIC,  € 44.90 tuli ise maksta.
 1. Visiit spetsialisti juurde Prantsusmaal.
  Arve € 50. Sellest € 16.50 kattis EHIC, € 33.50 tuli ise maksta.

Hoopis tõsisemad on arved, kui haiglasse satute:

 1. Pimesooleoperatsioon Prantsusmaal – € 3000.
 2. Põlveliigese vigastus  Suurbritannias – £ 16 000.

Odavam on osta kindlustus, kui riskida isegi väikese osaga sellisest arvest.

Lisaks vajalike  meditsiiniabi kulude  hüvitamisele on korralikust reisikindlustuse poliisist  abi  ka muudes ootamatutes olukordades. Näiteks:

 1. Pagasikindlustus – pagasi kadumise või varguse korral.
 2. Reisitõrkekindlustus – tehtud kulutuste (piletid, majutus vms.) kompenseerimine, kui reisile ootamatult minemata jääb või reis poolepealt katkeb.
 3. Vastutuskindlustus – olukord, kus põhjustasite mingi kahju ja teilt sellega seotud kulude korvamist nõutakse.

Arvuta noortele suunatud kindlustusmakse: www.kindlustusest.ee/valismaal-oppijale