Millal rakendatakse sõidukitele liikluskindlustuse sundkindlustust?

sundkindlustusKõikidele liiklusregistris arvel olevatele sõidukitele ja haagistele tuleks sõlmida kohustuslik liikluskindlustus. Olenemata sellest, kas sõiduk osaleb liikluses või mitte, on alates 1. oktoobrist 2014 kehtima hakanud liikluskindlustuse seaduse alusel kohustus sõlmida liikluskindlustuse leping.

Liikluses mitte osaleval sõidukil ei pea olema lepingut kui viimase lepingu lõpust ei ole aasta möödas. Ülejäänud sõidukitele tuleb sõlmida vastavalt seadusele tähtajaline leping vahemikus 1 päev kuni 1 aasta.

Kui sõidukil ei ole kehtivat liikluskindlustuse lepingut, siis rakendatakse kindlustuskohustuse täitmine sundkindlustusega. Sundkindlustuse kindlustusmakse on tavalisest liikluskindlustusest kallim ja omavastutus võib olla kuni 640€.

Kui sõiduki kindlustusest ja ülevaatuse lõppemisest on möödunud üle kahe aasta, siis sundkindlustust ei rakendata. Nende sõidukite registrikanne peatub automaatselt. Samuti ei puuduta sundkindlustus vanasõidukeid ega võistlusautosid.

Sundkindlustuse kohustus tekib sõiduki vastutava kasutajana liiklusregistrisse kantud isikul või sõiduki omanikuna liiklusregistrisse kantud isikul, kui liiklusregistrisse ei ole kantud sõiduki vastutavat kasutajat.

Sõidukite kindlustuskaitse kehtivust ja sundkindlustuse ohtu saab kontrollida liikluskindlustuse fondi kodulehelt.

Sõiduki registrist kustutamiseks tuleb pöörduda Maanteeametisse, lihtsaim on teha toiminguid e-teeninduses https://eteenindus.mnt.ee.

Liikluskindlustust küsi: www.kindlustusest.ee/liikluskindlustus