Väldi ootamatuid kulusid!

Kindlustusesti kindlustusspetsialistid räägivad ja annavad nõu

Eraravikindlustus pakub kiiret arstiabi

ErarvikindlustusSuvi toob kaasa mitmeid ootamatuid olukordi, kus võib kiiresti vaja minna arstiabi. Näiteks tekib vajadus eriarsti külastamiseks, kuid vastuvõtu järjekorrad on pikad. Operatsioonide ooteajad võivad ulatuda mõnikord üle poole aasta. Halva enesetunde korral soovime saada võimalikult kiiresti abi.

Kuigi solidaarse ravikindlustussüsteemiga saavad kõik kindlustatavad võrdselt teenuseid, siis ravijärjekorrad on pikad. Eraravikindlustusega pääseb koheselt arsti vastuvõtule. Samuti on võimalik valida kindlustusterritooriumi ja raviasutust.

Eraravikindlustus võimaldab pöörduda ravile ka teistesse Euroopa riikidesse, kui viibite sageli väljaspool Eestit. Üksnes Euroopa ravikindlustuskaardist ei piisa, sest endal tuleb tasuda visiiditasud ja arstiabi saate ainult riiklikes raviasutustes.

Olenevalt kindlustuspaketist sisaldab eraravikindlustus arstiabi ja haiglaravi, profülaktilist tervisekontrolli, retseptiravimite hüvitist, õnnetusjuhtumi järgset taastusravi või abivahendite hüvitamist. Tingimuseks on kindlustusjuhtumi toimumine kindlustusperioodi sees. Varasemaid haigestumisi või planeeritud operatsioone eraravikindlustusega katta ei saa.

Kuna riiklikust toetusest ei piisa hammaste parandamiseks, siis saavad haigekassas kindlustatud hammaste parandamiseks täiendava kindlustuskaitse. Kellel on soovi, saab küsida eraldi hambaravikindlustuskaitset alates 1250 € regulaarse hambaravi hüvitislimiidiga aastas.

Uuri lähemalt: ravi@kindlustusest.ee.

https://www.kindlustusest.ee/ravikindlustus