Väldi ootamatuid kulusid!

Kindlustusesti kindlustusspetsialistid räägivad ja annavad nõu

Sissetulekute kindlustus

Sissetuleku kaitse, laenukindlustusSelleks, et oma igapäevaste kuludega toime tulla, käib enamik inimesi tööl ja teenib palka. Mis juhtub aga siis, kui õnnetus või haigus meid töövõimetuks jätab? Kõigepealt aitab Haigekassa. Kindlasti on abiks säästud.  Aga peale selle võib sõlmida kindlustuslepingu.

Kindlustuslepingu sõlmimisel on oluline täpselt aru saada, et millistel tingimustel ja ulatuses aitab see töövõimetuse puhul. Variante on mitmeid:

–          Õnnetusjuhtumikindlustuse poliisi päevarahad. Hüvitist makstakse ainult õnnetusest tingitud töövõimetuse puhul. Seega haiguste korral see ei kehti. Hüvitist makstakse reeglina kuni pool aastat. Kui tervis ikka veel tööle minna ei luba, siis need päevarahad enam ei aita.

–          Mõnedele elukindlustuspoliisidele saab lisada püsiva, täieliku töövõimetuse hüvitise. See hüvitis toimib nii õnnetuse kui haiguse korral. Väljamaksmise aluseks on arstliku komisjoni otsus. Kui kindlustatule on määratud kindlustustingimustele vastav töövõimetus, siis maksab selts hüvitiseks ühekordselt kokkulepitud summa. See raha on mõeldud elujärjega seotud kulutuste katmiseks lisaks riiklikule töövõimetustpensionile. Seega ajutise töövõimetuse korral, see hüvitisliik ei aita.

–          Veel on olemas elukindlustuspoliisid, millest makstakse hüvitist kas surmajuhtumi või püsiva, täieliku töövõimetuse korral. Sel juhul peab töövõimetuse määr olema võrdlemisi kõrge (80-90%). Erinevalt eelmisest kindlustusvariandist on tegemist n.ö. kaks ühes poliisiga. Väljamakstava töövõimetushüvitise võrra vähendatakse elukindlustussummat. Piltlikult öeldes saab elukindlustuse varem kätte.

Erinevalt kohalikest seltsidest saame pakkuda veel ühte, põhimõtteliselt teistsugust sissetulekute kindlustust. Kehtib nii haigusest kui õnnetusest põhjustatud töövõimetuse korral.  Kindlustada saab sissetuleku kuni 75% palgast. Hüvitist hakatakse maksma alates 7. töövõimetuse kuust tingimusel, et kindlustatu ei saa veel naasta oma töökohale. Hüvitis on igakuine ja seda võib saada maksimaalselt pensionieani. Kindlustus võib aja jooksul korduvalt peatuda ja jälle väljamaksmisele tulla. Näiteks peale vähiravi või insulti maksti  pool aastat hüvitist. Aasta pärast tervis taastub ja kindlustatu läheb uuesti tööle. Hüvitise maksmine lõppeb. Veel mõne aasta pärast tuleb tervises uus tagasilöök. Taas hakkab toimima sissetulekutekindlustus.

Oma elu- ja õnnetusjuhtumikindlustuse makseid saate arvutada:  https://www.kindlustusest.ee/elukindlustuse-kalkulaator

Karin Sepp
Elukindlustuse maakler
Tel.: (+372) 555 37 609
E-post: karin.sepp@kindlustusest.ee