Nutikad kindlustusvalikud

Siit leiad parimate kindlustusproffide nõuandeid Sinu jaoks olulistel teemadel.

Vastutuskindlustus – kui teed kellelegi kahju

Vastutuskindlustus annab kaitse uputuse eestElus tuleb ette igasuguseid situatsioone ja mõnikord võib juhtuda, et teed tahtmatult kellelegi kahju. Näiteks naabrile või täiesti võõrale, kes kukkus ja sai viga kõnniteel, mis on sinu valduses, kuid mida oled unustanud hooldada. Niisuguseid ootamatusi võib juhtuda igaühel! Kuid kas oled kursis, et sellisel juhul on heaks abivahendiks vastutuskindlustus? See võib „päästa päeva“ nii kodus kui ka reisil olles. Räägime kohe lähemalt, mis on vastutuskindlustus ja kuidas see võib aidata.

Vastutuskindlustus koos kodukindlustusega

Tavaliselt on vastutuskindlustus võimalik sõlmida koos kodukindlustusega ning lühidalt öeldes tähendabki vastutuskindlustus seda, et sellega hüvitatakse kahju, mille põhjustad kogemata kolmandatele isikutele.

Toome ühe tavalise näite igapäevaelust. Oletame, et sinu lapsed on mänguhoos ja lõhuvad kogemata naabri vara – kriimustavad näiteks jalgrattaga tema auto. Teame kõik, et lastega ikka juhtub, kuid vaatamata sellele ei pruugi naaber olla vastutulelik ja õnnetusega niisama lihtsalt leppida.

Sellise juhtumi puhul aitabki hädast välja vastutuskindlustus, mis tähendab, et kahju hüvitatakse, kui oled kahju tekkimises süüdi ja/või vastutad seaduse põhjal kahju tekkimise eest. Kuid pane tähele, millisel territooriumil on kindlustuskaitse kehtiv. Kehtivuspiirkonnaks võib olla näiteks Eesti.

Veel on üks tavapärane vastutuskindlustuse juhtum niisugune, kui elanik jätab korteris kogemata vannivee jooksma, mistõttu veeuputus kahjustab alumise korruse kortereid. On üsna selge, et sellisel juhul peab alumistele naabritele kahjud kinni maksma.

Kui alumise korteri omanikul on sõlmitud endale kodukindlustus, siis hüvitab alumise korteri kindlustusandja tekkinud kahju. Seejärel nõuab kindlustusselts ülemise korteri omanikult tekitatud kahju sisse.

Vastutuskindlustus võib aidata ka reisil olles

Reisikindlustuse poliisile on enamasti võimalik valida ka vastutuskindlustus, mis tähendab seda, et kui reisil olles tekib kahju kolmandatele isikutele, siis hüvitatakse kindlustussumma ulatuses tekkinud kahju. Näiteks võib juhtuda olukord, kus inimene kahjustab kogemata hotelli mööblit. Jällegi – lastega peredel ikka juhtub (kuid loomulikult mitte ainult neil). Seega on alati mõistlik valida võimalikult laia kaitsega reisikindlustus, kus sees sisalduks muu hulgas ka vastutuskindlustus. Üldjuhul saab seda lisada kõikidele reisikindlustuse pakettidele.

Tasub mõelda laiemalt

Tavaliselt kipub kodulaenu puhul olema nii, et soovitakse pangalaenuga saada võimalikult soodne kindlustus ega tajuta võimalusi laiemalt. Kodukindlustus sõlmitakse mõeldes peamiselt omaenda vara kaitsele ja sellele, et oleks võimalus kahjujuhtumi korral nõuda enda kodu kordategemist või kahjustunud vara hüvitamist.

Kuid tasub silmas pidada, et kodu vastutuskindlustus kaitseb sõlmijat ka selle eest, kui kahju tekib poliisil märgitud aadressil, kuid kannatada saab isik või vara, kes on märgitud aadressist väljaspool. Selleks, et elukohaga seotud riske kahandada mitmest küljest, on soovitatav sõlmida nii kodu- kui ka kodu vastutuskindlustus.

Uuri lähemalt: www.kindlustusest.ee/kodukindlustus