Väldi ootamatuid kulusid!

Kindlustusesti kindlustusspetsialistid räägivad ja annavad nõu

Kindlustusest toetab Elva Perekodu

Sel aastal otsustas Kindlustusest aidata sisustada Elva Perekodu kindlustusest-toetab-perekodurehabilitatsioonikabinetti, kuhu vajatakse tahvleid, markereid, kineetilist liiva, savi ja erinevaid kunstivahendeid.

Kindlustusesti tegevjuht Markus Haiba rõõmustab, et töötajad on toonud välja vajaduse ühiskondliku hoolivuse järele. Ta kommenteerib: „Seekord jõudis info meieni maakleri kaudu, et Elvas vajatakse puuetega laste rehabilitatsioonkabineti loomiseks töövahendeid.“ (veel …)

Jõulud olgu turvalised!

Jõulud on täis ootamatusi ja nii võib saada ühe hoolsa perenaise või peremehe ahju unustatud praest alguse tulekahju. Õnneks on käepärased tulekustutusvahendid abiks, kui hädaolukord kõige suurem.

Millised tuleohutuse abivahendid võiksid olla köögis?kodukindlustus-tuleohutus

Eelkõige tasub tuleohutuse nõuetest teada, et ruumis peab olema paigaldanud suitsuandur ja gaasiseadmete korral lisaks ka vingugaasiandur.  Nende seadmete korrasolekut tuleks kontrollida korra kuus, et hädaohust õigel ajal teada saada.

(veel …)