Nutikad kindlustusvalikud

Siit leiad parimate kindlustusproffide nõuandeid Sinu jaoks olulistel teemadel.

Milliseid kulusid katab Euroopa ravikindlustuskaart?

Peaaegu kõik inimesed on kuulnud sellest, et Eesti Haigekassa liige saab arstiabi ka teistes EL liikmesriikides kui tal on olemas kehtiv Euroopa ravikindlustuskaart (EHIC). . Samas ei teata täpselt, millistel juhtudel ja kuidas see käib? Kas on mõtet osta lisaks ka reisikindlustus? Kui teid tabab terviserike välismaal, siis

  1. Euroopa ravikindlustuskaart (EHIC) võimaldab välisriigis saada arstiabi juhul, kui tal tegemist on ootamatu terviserikke või vigastusega, mille raviga ei kannata kojujõudmiseni oodata. Silmas tuleb pidada seda, et

1.1. Abi antakse ainult riiklikes raviasutustes. Eraraviasutusse pöördumisel EHIC-st abi ei ole.

1.2. Kui EHIC on koju ununenud, tuleb esmalt ise arved tasuda. Peale Eestisse jõudmist saab siis Haigekassalt kompenseerimist taodelda. Esitada tuleb kõik kuludokumendid ja taotluse läbivaatamine, kompenseerimine võib võtta kuni 6 kuud.

1.3. Igal juhul tuleb ise tasuda visiidi- ja omaosalustasud vastavalt asukohariigi hindadele.

1.4. Mingil juhul ei kompenseerita riikidevahelist transporti. Näiteks olukorras, kus teid tuleb kiiresti kodumaale toimetada.

Kokkuvõttes on mitmeid olukordi ja teenuseid, mida Haigekassa ei kompenseeri, seepärast on igati mõistlik osta enne reisi ka korralik kindlustuspoliis.

Ja kui reis viib teid väljapoole Euroopa Liitu, siis tuleks kindlasti reisikindlustus teha. See on tühine kulu võrreldes ühe reisi maksumusega, aga võib säästa teid keerulistest probleemidest ja hiiglaslikest raviarvetest.

Arvuta kindlustus: https://www.kindlustusest.ee/reisikindlustus