Väldi ootamatuid kulusid!

Kindlustusesti kindlustusspetsialistid räägivad ja annavad nõu

Kindlustusest on usaldusväärne ettevõte

Kindlustusest kindlustusmaakleri majandustulemusi hinnati krediidireitinguga kindlustusest juubel15“hea”.

Möödunud aastal täitus Kindlustusestil viieteistkümnes tegevusaasta ning saavutasime majandusnäitajatega krediidireitingu “hea”. Krediidiinfo reitinguga hinnatakse ettevõtte terviklikku tegevust ning antakse majandusaasta tulemuste põhjal koondhinne majandusnäitajatele.

Kindlustusesti tegevjuht Markus Haiba toob välja, et täna võime ennast pidada usaldusväärseks ettevõtteks ja meil on ette näidata lisaks klientide tagaside kaudu saadud kõrgele soovitusindeksile ka eeskujulik finantstulemus ja maksekäitumine.

Reitinguid väljendatakse tähekombinatsioonidena, mille vasted ja seletused on järgmised:

Reiting  Selgitus
 AAA  suurepärane
 AA  väga hea
 A  hea
 BBB  rahuldav
 BB  kasin
 B  nõrk
 C  mitterahuldav
 U, O, N  ei hinnata

Joonis. 2015. aasta Eesti ettevõtete krediidireitingu statistika.

Krediidiinfo AS koostöös rahvusvahelise kontserniga Experian tunnustab tublisid Eesti ettevõtteid, kelle majanduslik seisukord on Krediidiinfo reitingu järgi suurepärane (AAA), väga hea (AA) või hea (A).

Kindlustusest Kindlustusmaakler OÜ on 2000ndal aastal asutatud Eesti kapitalil põhinev ettevõte, kes tegeleb kindlustuslepingute vahendamise ja kindlustusalase nõustamisega.

juubelilogo