Väldi ootamatuid kulusid!

Kindlustusesti kindlustusspetsialistid räägivad ja annavad nõu

Vandeadvokaat Olavi-Jüri Luik vastab tarbijale

Lugeja küsimus: “Mul oli auto kindlustatud kaskokindlustusega. Toimus liiklusõnnetus ja kindlustusandja väljastas mulle garantiikirja, milles pannakse mulle, kui kliendile, tingimuseks, et kahju hüvitamine toimub ainult peale maksekorralduse esitamist kindlustusseltsile. Kas see on korrektne, et kindlustusselts seab peale kahjujuhtumi suuruse selgeks tegemist sellised piirangud ja mitte ei hüvita kahju koheselt kindlustusvõtjale.”

Vastab LEXTAL-i advokaadibüroo vandeadvokaat Olavi-Jüri Luik:

Ei. See ei ole korrektne käitumine. Analoogne nõue on lubamatu olenemata sellest, kes on sõiduki omanik (pole vahet kas tegemist on eraisikust omanikuga, liisingettevõtjaga vms). Võlaõigusseaduse § 489 lg 1 sätestab, et kindlustusandja peab viivitamata tegema kindlaks hüvitamisele kuuluva kahju suuruse. Tegemist on imperatiivse ehk kindlustusandjale kohustusliku sättega. Asjaolu, kas kindlustusvõtja remondib enda autot (mh kus ta remondib) või mitte, on auto omaniku otsus. Kindlustusandja ei saa kohustada auto omanikku autot remontima või remontima mingis kindlas remonditöökojas. Tavapäraselt pakuvad kindlustusseltsid sellistel juhtumitel välja, et nad väljastavad autoremondifirmale garantiikirja. Lugeja küsimuses toodud näide, et garantiikiri väljastatakse kindlustusseltsi poolt auto omanikule, on kummaline. Kui auto omanik otsustab ise auto remontida või üldse autot mitte remontida, siis on tal õigus nõuda, et kindlustusselts maksaks kindlakstehtud kahju ulatuses hüvitist rahas. Tavapäraselt teeb kindlustusselts kahju suuruse kindlaks autoremondifirma(de) kalkulatsioonide alusel. Kindlustusseltsil ei ole kohustust hüvitada kallima pakkumise järgi (nt auto omaniku poolt eelistatud remondifirma) vaid kindlustusseltsil on õigus valida välja hinna ja kvaliteedi suhtelt parim pakkumine ja selle läbi tuvastada tekkinud kahju suurus. Kui kahju on kindlaks tehtud ja kindlustusvõtja soovib siiski rahalist hüvitist, siis peab kindlustusselts ilma kuludokumentideta (arve, maksekorraldus) kahju hüvitama kindlustuslepingus nimetatud soodustatud isikule või selle puudumisel kindlustusvõtjale.

Kaskokindlustust küsi: www.kindlustusest.ee/kaskokindlustus

kindlustusoigus_lextal