Väldi ootamatuid kulusid!

Kindlustusesti kindlustusspetsialistid räägivad ja annavad nõu

Kas kindlustusselts tohib varjata kliendi eest ekspertiisi?

Lugeja küsimus: “Kas kindlustusandja tohib keelduda kindlustushüvitise maksmisest tuginedes ekspertiisi tulemustele, aga samas keeldudes kindlustusvõtjale seda ekspertiisi näitamast/tutvustamast?”

Vastab LEXTAL-i advokaadibüroo vandeadvokaat Olavi-Jüri LuikKindlustushüvitise maksmisest keeldumine on fakti küsimus: kas keeldumisaluste olemasolu on tõendatud. Seega ei saa otseselt vastata kas selline keeldumine on korrektne või mitte. See sõltub selle ekspertiisi tulemustest (või täiend/kordusekspertiisi) ja ka muudest tõenditest.

Küll aga ei ole korrektne kindlustusandja käitumine kui ta keeldub kindlustusvõtjale tutvustamast ekspertiisi. Ekspertiis on osa kahjutoimikust ja kindlustusvõtjal on õigus tutvuda tema kohta kogutud andmetega (s.t. kogu kahjutoimikuga). Nimetatut toetab ka isikuandmete kaitse seaduse § 19, millest tulenevalt tuleb sellised andmed isikule teatavaks teha. Kui siiski kindlustusandja pahatahtlikult keeldub sellise ekspertiisi väljastamisest, siis võimaliku kohtuvaidluse korral kannab kindlustusandja suure tõenäosusega kohtukulude kandmise riisikot ka siis, kui kindlustusandja võidab kohtuvaidluse selle ekspertiisi tõttu. Nimelt sätestab TsMS § 162 lg 4, et kohus võib jätta kulud täielikult või osaliselt poolte endi kanda, kui vastaspoole kulude väljamõistmine poolelt, kelle kahjuks otsus tehti, oleks tema suhtes äärmiselt ebaõiglane või ebamõistlik.

Võrdlevaid kindlustuspakkumisi saab küsida: www.kindlustusest.ee

liikluskahju_kasko