Kas mitme kindlustuslepinguga on võimalik teenida kasu?

Lugeja küsimus: „Kuidas toimub väljamaksmine, kui inimesel on näiteks korraga jõus kaks õnnetusjuhtumikindlustust või kindlustatud on surmajuhtum, invaliidsus, ajutine vigastus? Kas väljamakse tehakse mõlemast poliisist vastavalt tingimustele või võib üks selts keelduda? Siis kumb? Mis alusel? Sama õnnetusjuhtumi ja elukindlustuse poliisi puhul, kui isik sureb õnnetuse läbi?”

Vastab LEXTAL-i advokaadibüroo vandeadvokaat Alar Urm

Mitmekordne kindlustus ehk topeltkindlustus on olukord, kus mitu kindlustuslepingut kehtib samaaegselt, sama kindlustusjuhtumi suhtes ja summa, mis kuuluks kõigi lepingute alusel maksmisele on suurem kui tekkinud kahju või kindlustatud asja väärtus. Sellisel juhul on mõlemal kindlustusseltsil kohustus maksta hüvitis solidaarselt.

Continue reading

Kuidas mõjutab ehitus või kasutusloa puudumine suhteid kindlustusseltsiga?

Lugeja küsimus: „Kuidas kindlustada hoone, kui puudub ehitus- või kasutusluba (sh rajatised, kuurid, mängumajad jne)? Kas seltsil on õigus keelduda kahju hüvitamisest tuginedes üksnes loa puudumisele?“

Vastab LEXTAL-i advokaadibüroo vandeadvokaat Olavi-Jüri Luik

Esmalt kindlustamisest: kindlustuslepingu sõlmimisel peab kindlustusvõtja teatama kindlustusandjale kõigist talle teada olevatest asjaoludest, millel on nende olemusest tulenevalt mõju kindlustusandja otsusele leping sõlmida või teha seda kokkulepitud tingimustel (olulised asjaolud). Eeldatakse, et oluline on asjaolu, mille kohta kindlustusandja on otseselt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavet nõudnud. Seega esmalt kindlustuslepingut sõlmides peab vastama ausalt kõikidele kindlustusseltsi poolt esitatud küsimustele. Continue reading

Millal on kindlustusseltsil õigus kasko hüvitamisest keelduda?

Lugeja küsimus: „Sõiduk sõitis teelt välja vastu liiklusmärki. Politseid ei teavitatud ning kindlustusandja keeldus kahju hüvitamast kaskokindlustuse alt põhjendusega, et liiklusõnnetust ei vormistatud korrektselt. Kas antud keeldumine tundub tavapärane?”

Vastab LEXTAL-i advokaadibüroo vandeadvokaat Olavi-Jüri LuikLiiklusseaduse § 169 lg 4 sätestab: Liiklusõnnetusest ei ole vaja politseile teatada, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
1) inimesed liiklusõnnetuses vigastada ei saanud või liiklusõnnetuses osalenud inimesed ei nõua ise oma tervise kontrolli; Continue reading

Kas kindlustusselts tohib varjata kliendi eest ekspertiisi?

Lugeja küsimus: “Kas kindlustusandja tohib keelduda kindlustushüvitise maksmisest tuginedes ekspertiisi tulemustele, aga samas keeldudes kindlustusvõtjale seda ekspertiisi näitamast/tutvustamast?”

Vastab LEXTAL-i advokaadibüroo vandeadvokaat Olavi-Jüri LuikKindlustushüvitise maksmisest keeldumine on fakti küsimus: kas keeldumisaluste olemasolu on tõendatud. Seega ei saa otseselt vastata kas selline keeldumine on korrektne või mitte. See sõltub selle ekspertiisi tulemustest (või täiend/kordusekspertiisi) ja ka muudest tõenditest. Continue reading

Koduvara kindlustamisel ei ole tingimata vajalik alles hoida soetusdokumente

Lugeja küsimus: „Kindlustusvõtja soetas korteri ca 2 aastat tagasi koos koduse tehnikaga (pesumasin, külmkapp jms). Kodukindlustus on sõlmitud kogurisk põhimõttel sh koduse vara sisemised rikked. Pesumasin purunes ja kindlustusandja nõuab pesumasina soetusdokumente, mida kindlustusvõtjal ei ole võimalik esitada. Kas ostudokumentide puudumisel võib tekkida probleeme kahjuhüvitise saamisel?“.

Vastab LEXTAL-i advokaadibüroo vandeadvokaat Olavi-Jüri Luik:

Continue reading

Kuuluta kevadet ja too garaažist välja sõiduk!

Kindlustusest kuulutab kevadet ja loosib 12. märtsist kuni 15. aprillini 2015 sõlmitud ja vähemalt poole aastase liikluskindlustuse poliiside omanike vahel välja õhtusöögi kahele Põhja-Euroopa kõrgeimas Brasserie-restoranis Teletorn.

Kampaania tingimused leiab Kindlustusesti kodulehelt (www.kindlustusest.ee/liikluskindlustuse_kampaaniatingimused).

Continue reading

Mis on võtmeisikukindlustus?

Isikukindlustused töötajateleOn tavapärane, et ettevõtted kindlustavad oma vara. Eelkõige kalleid ja spetsiifilisi masinaid ning seadmeid. Lisaks veel ärikatkemise kindlustus juhuks, kui seadmega midagi juhtub ja tootmine seisma jääb.

Samas „unustatakse“, et tegelikult on kalleim vara töötaja. On valdkondi, kus töötaja oskused, kogemused, motivatsioon otsustavad peaaegu kõik. Loogiline oleks ka see „vara“ kindlustada. Selleks on olemas nn. võtmeisikukindlustus.

Continue reading

Vandeadvokaat Olavi-Jüri Luik vastab tarbijale

Lugeja küsimus: “Mul oli auto kindlustatud kaskokindlustusega. Toimus liiklusõnnetus ja kindlustusandja väljastas mulle garantiikirja, milles pannakse mulle, kui kliendile, tingimuseks, et kahju hüvitamine toimub ainult peale maksekorralduse esitamist kindlustusseltsile. Kas see on korrektne, et kindlustusselts seab peale kahjujuhtumi suuruse selgeks tegemist sellised piirangud ja mitte ei hüvita kahju koheselt kindlustusvõtjale.”

Continue reading

Kindlustusesti kliendid saavad kiita head teenindust!

Kindlustusest osaleb ajavahemikul 01.03-31.03.2015 toimuvas Kiida Teenindajat! kampaanias ja ootab kõiki kliente märkama head teenindust ja kiitma Kindlustusesti teenindajaid ning teeninduskohti.

Kindlustusesti teenindajaid ja maaklereid saab kiita kõikides filiaalides Tartus, Pärnus ja Tallinnas (vt kontakte siin). Selleks palume täita kirjalikult Kiida teenindajat! kampaania sedel ja jätta see kontorites olevatesse postkastidesse. Klienditeenindused on avatud tööpäevadel ajavahemikul 9.00 – 17.30.

Continue reading