Vabatahtlik ravikindlustus

Alailma kuuleme sellest, et ravijärjekorrad on pikad, hea spetsialisti juurde on raske pääseda ja mitte kõiki ravimeid ei rahasta haigekassa. Väiksemate probleemide puhul maksame tihtipeale omast taskust, et pääseda kiiremini eravastuvõttu, teha vajalikud uuringud vms. Aga keerukaid operatsioone või pikaajalist ravi jõuaksid vähesed ise kinni maksta.

Võimalikuks alternatiiviks on siin vabatahtliku ravikindlustuse poliis. See tagab teile ligipääsu raviteenustele nii Eestis, Euroopas, kui kogu maailmas. Eestis on ravikindlustuse pakettide valik väga napp ja need kehtivad ainult kohalikes raviasutustes. Küll aga on see kindlustusliik mujal maailmas võrdlemisi levinud ning mitmete rahvusvaheliste kindlustusandjate poliisid kehtivad muuhulgas ka Eestis.

Vabatahtlik ravikindlustus on eelkõige vajalik neile, kes mingil põhjusel ei ole kaetud Haigekassa ravikindlustusega. Samas saavad ravikindlustuse poliisi soetada ka need, kes:

  • ei pea Haigekassa teenuseid piisavaks,
  • soovivad kasutada eraraviasutusi,
  • tahavad, et vajadusel saaks ka välismaale ravile minna.

Valida on võimalik erinevate kindlustusandjate ja mitmete ravikindlustuse kindlustuspakettide vahel:

  • kindlustuspaketid, mis kehtivad ainult Eestis. Need on mõeldud eelkõige elamisloa taotlejatele, kuid osta saavad ka teised soovijad.
  • rahvusvahelised kindlustuspaketid, mis tagavad ravikulude katmise kasvõi terves maailmas sõltumata sellest, milline on riiklik tervishoiusüsteem ühes või teises riigis.

Me kõik teame, et kaasaegne meditsiin on kallis. Seda peab arvestama ka vabatahtliku kindlustuse ostmisel. Sageli kiputakse võrdlema ravikindlustuse hinda tavalise reisikindlustuse meditsiiniabi hinnaga. Tegelikult on tegemist põhimõtteliselt täiesti erinevate kindlustusliikidega. Reisi meditsiiniabikindlustus tagab teile vältimatu abi välismaal viibimise ajal, kuid ei kata protseduure, mis pole hädavajalikud ja mis kojujõudmiseni oodata võivad. Mingil juhul ei saa reisikindlustusega sõita välismaale spetsiaalselt ravi eesmärgil. Samas, ravikindlustus aitab nii koduriigis, kui välismaal. Nii ootamatute õnnetuste, kui pikaajaliste ja krooniliste haiguste puhul. Selle poliisi omanik võib spetsiaalselt välismaale ravile sõita. Korralikud kindlustuspaketid katavad ka regulaarsete tervisekontrollide kulud, aitavad kompenseerida ravimite ostmist ja palju muud.

Vabatahtliku tervisekindlustuse hind sõltub eelkõige kliendi vanusest ja sellest, kui laia kattega kindlustuspaketti soovite. Mida pikem on hüvitamisele kuuluvate raviteenuste loend ja suuremad maksimaalsed hüvitislimiidid, seda kallim on kindlustus. Samuti mõjutab hinda poliisi kehtivuse territoorium. Sama sisuga pakett kehtivusega vaid Euroopas on oluliselt odavam, kui kehtivusega kogu maailmas. Nii tuleb kindlustuse ostmisel leida sobiv kompromiss kindlustuskatte ulatuse ja hinna vahel.

Kui plaanite tõsiselt vabatahtliku ravikindlustuse ostmist, siis tuleb seda võimalikult kiiresti teha. Lihtne on osta poliisi, kuni tervisega kõik korras. Kui aga ilmnevad esimesed terviseprobleemid, muutub valvsaks ka kindlustusselts. Normaalhinnale võib juurde tulla riskilisa, poliisile võidakse kirjutada piirangud teie diagnoosiga seoses või kindlustamisest sootuks keelduda. Samas, kui poliis juba kord soetatud, siis hiljem tekkinud terviseprobleemid selle hinda ja tingimusi enam ei mõjuta. Kuni kindlustust pole, riskite teie võimalike suurte ravikuludega, kui aga poliis olemas, siis riskib selts.

Kui soovite täpsemat infot või personaalset pakkumist, siis võtke meiega ühendust.

Vabatahtliku ravikindlustusmakse saab kalkuleerida: www.kindlustusest.ee/ravikindlustuse-kalkulaator

 

ravikindlustus