Alates 1. jaanuarist hakkab kehtima sõiduki kahjude hüvitamisel uus kord

1. jaanuarist 2015 jõustub liikluskindlustuse seaduse muudatus, mis sätestab sõiduki kahjude hüvitamise kohustuse ka oma kindlustusandjal. Sõiduki kahju korral tuleb uue seaduse kohaselt hakata kahju hüvitamisel teostama taastusremonti ja kindlustushüvitise rahas maksmine muutub erandiks.

Tuletame meelde kuidas käituda liiklusõnnetuse korral ning küsisime nõu Lextali vandeadvokaadilt Olavi-Jüri Luigelt.

Kuidas käituda liiklusõnnetuse korral?

Oluline on teada, et kindlasti ei tohi liiklusõnnetusse sattuja liigutada sõidukit õnnetuspaigast. Pikaajalise kindlustusõiguse pädevusega advokaat soovitab teha võimalikult palju fotosid ja/või salvestada video, kuigi juhtum võib tunduda ilmselgena. Luige sõnul ei ole üleliigne ka kohapeal tehtud videosalvestus süüdlase ülestunnistusest, mis võib hiljem kuhjaga ära tasuda. Kogenud advokaadina kinnitab Luik, et selline salvestis on kohtukõlblik asitõend.

Õnnetuspaigal soovitab kindlustusõigusega igapäevaselt kokkupuutuv advokaat joonistada põhjalikkusega avariipaiga skeem ja täita ära liiklusõnnetuse teatis. Oluline on võtta liiklusõnnetuse paigas ka tunnistajate andmed ning tuvastada kõigi osapoolte nimed. Luik paneb autojuhtidele südamele, et kui autole otsa sõitnud võhivõõral pole näiteks kaasas ühtki dokumenti, siis peaks kutsuma politsei.

Mis on liikluskindlustusjuhtum?

Kuigi oktoobrist jõustunud liikluskindlustuse seaduse kohaselt on liikluskindlustuse juhtum see, mis toimub tavaliseks liikluseks kasutatavas kohas, siis seadus näeb ette ka mitmeid erandeid. Liikluskindlustuse juhtumiteks loetakse ka tehnoülevaatuspunktis, autoremondikojas, parkimismajas, elamu või firma õuel juhtunud õnnetusi.

„Uue seadusega on ette nähtud täiesti uus hüvitise liik, sõiduki väärtuse vähenemisest tekkinud kahju,“ toob välja Luik uuenenud liikluskindlustuse seaduse muudatuse. Sellist hüvitist saab nõuda ainult piiratud juhtudel, kui sõiduk kuulub taastamisele. Sõiduki väärtuse vähenemisest tekkinud kahju hüvitatakse, kui sõiduk sai kindlustusjuhtumis raskesti kahjustada ja kahjustatud isik nõuab sõiduki taastamise mõistlike kulutuste hüvitamist.

Liikluskindlustus on vastutuskindlustus

Liikluskindlustuse puhul on tegemist sõiduki valdaja vastutuskindlustusega, mille alusel hüvitatakse sõiduki valdaja poolt kolmandatele isikutele tekitatud kahju. Kui soovitakse saada kaitset sõidukile tekkinud kahjudele, mis ei ole tekitatud teiste sõidukite poolt, siis tuleb sõlmida vabatahtlik sõidukikindlustus.

Kui sõiduki kahju on tingitud tähistamata teeaugust või valesti paigaldatud liiklusmärgi tõttu, siis ei ole tegemist liikluskindlustuse juhtumiga. Liiklusõnnetuse käigus tekkinud kahju nõue  tuleks esitada tee omanikule ja selle tõendamiseks oleks kasulik kutsuda kohale politsei. Olavi-Jüri Luik soovitab õnnetuspaigast teha salvestuse, et tõendada näiteks liiklusõnnetuse põhjustanud liikusmärgi puudumist vms.

Mis muutus 1. oktoobrist jõustunud liikluskindlustuse seaduse muudatustega?

Oktoobrist kehtiv seadus eristab juhtumid, mille puhul liiklusõnnetuse põhjusliku seose olemasolu ei ole vajalik, näiteks kui avarii põhjustaja oli purjus või narkojoobes või põgeneb sündmuspaigalt.

Alates 1. Jaanuarist 2015 saab esitada liikluskindlustusjuhtumis kahjustada saanud või hävinenud sõidukitele kahjunõude ka oma kindlustusandjale tingimustel kui
– kahjust teavitatakse mitte hiljem kui 30 päeva jooksul kindlustusjuhtumi toimumisest;
– kindlustusjuhtumi tagajärjel ei ole tekitatud isikukahju;
– kindlustusjuhtumis osalenud sõidukite põhiasukoht on Eesti;
– hüvitise summa on eeldatavalt alla 10 000 euro;
– kindlustusjuhtumi asjaolud on selged ja osapooled on saavutanud omavahel kokkuleppe, kes vastutab kahju põhjustamise eest.

Uue seaduse kohaselt kuulub sõiduk ainult siis mahakandmisele, kui remont ei ole võimalik, või on majanduslikult ebamõistlik. Hävinenud sõiduki korral tuleb kindlustusandjal hüvitada samaväärse auto hinna ning sõiduki registreerimise ja ülevaatuse kulu.

Liikluskindlustuse Fondi kodulehelt leiab sõiduki väärtuse vähenemise hüvitamise põhimõtted. Sõiduki taastamise või remondi korral väärtuse vähenemisest tekkinud hüvitist ei maksta sõidukitele, mis on vanemad kui 5.a., enam kui 100 000 km läbisõiduga, varasemalt avariilised või mille hind on alla 40 protsendi uue sõiduki hinnast.

Liiklus- või sõidukindlustust saab sõlmida: www.kindlustusest.ee.

Kindlustusõiguse nõu annab advokaadibüroo Lextal.

Driver Making Phone Call After Traffic Accident

28 thoughts on “Alates 1. jaanuarist hakkab kehtima sõiduki kahjude hüvitamisel uus kord

 1. Tere,
  küsin järgmist. Jäi natuke arusaamatuks osa: Hüvitamisele ei kuulu sõidukid vanemad kui 5.a., enam kui 100 000 km läbisõiduga, varasemalt avariilised või mille hind on alla 40 protsendi uue sõiduki hinnast.
  Eelnevalt oli kirjas: Hävinenud sõiduki korral tuleb kindlustusandjal hüvitada samaväärse auto hinna ning sõiduki registreerimise ja ülevaatuse kulu.
  Jätab natuke häguse mulje. Kui sõidan autoga, mille läbisõit on 150000 km ja juhtub õnnetus, mitte minu süül. Taastamine ei ole mõistlik. Siis ju ikkagi hüvitatakse sõiduki hetkeline turuväärtus rahaliselt, pluss vajalike mõistlike kulude hüvitus samaväärse auto arvelevõtmiseks?

  • Täname küsimuse eest.

   Tegemist on eraldi hüvitisliigiga ja hüvitatakse täiendavalt juhul, kui sõidukit taastatakse/remonditakse ja on raskelt kahjustatud ning sõiduki taastamine ületab 50% sõiduki turuhinnast ning taastusremont hõlmab kandevkere või raami kuju taastamist. Kõnealust täiendavat hüvitist ei maksta sõidukite puhul, kui auto on üle viie aasta vana, sõitnud üle 100 000 kilomeetri, on varemgi avarii teinud või selle hind on alla 40 protsendi uue omast. Hävinenud sõiduki korral, kui hüvitiseks on sõiduki turuväärtus eelpooltoodud kõnealust täiendavat hüvitist ei maksta.

   Kindlustusest Kindlustusmaakler

 2. Tere.
  Seaduse muudatus tundub jabur. Näiteks kui mul on 1960 a. uunikumist auto, mille
  turuväärtus on 30 000 EUR. Keegi hull kihutaja, purjus või narkojoobes
  juht sõidab minu autole külje pealt sisse. Tulemuseks on, et ma pean oma
  kuludega masina remontima või viimase lihtsalt “korstnasse” kirjutama.
  …või kuulub selline variant erandite hulka.

  • Kui põhjustaja on teada ja auto kuulub mahakandmisele, siis kindlustusselts peaks hüvitama ikkagi samaväärse auto hinna. Kui remont on mõistlik, siis remondikulu. Ei saa nõuda sõiduki väärtuse vähenemise hüvitamist.

   Kindlustusest Kindlustusmaakler

 3. Tere. See kord muutus 1 jaanuarist,kui liiklusõnnetus juhtus 30.12.2014 siis seda ei saa sellise õnnetusjuhtumi korral rakendada või saab.Auto läks mahakandmisele ja hind on alla 10 000

 4. Äsja ostetud autoga, millel müüja väitel pidid säilima liikluskindlustus ja kasko, sõideti libedaga teisele autole sisse. Selgus et kindlustused puudusid. Kannataja kindlustusandja keeldub läipaistvast kahjukäsitlusest. Kas tuleva kahjunõude suurust ja põhjendatust on õigus kontrollida?
  Lugupidamisega

  • Kõigi eelduste kohaselt esitab kindlustusselts regressnõude kahju põhjustaja vastu kuna puudus kehtiv liikluskindlustus ning oma nõudes peaks nõude esitaja ikka põhjendama ära kahju suuruse.

   Kindlustusest Kindlustusmaakler

 5. Tere.

  Millist ülevaatust silmas peetakse?
  Kas avariijärgset? Kas siis on avariijärgse ülevaatuse ja hinnapakkumise remonttöödeks teinud firmal õigus esitada arve ülevaatuse eest kindlustusseltsile, kus oli kindlustatud mahakandmisele läinud sõiduk? Tavaliselt soovivad seltsid kolme pakkumist, kas siis saavad kõik kolm esitada tehtud ülevaatuse eest arve?

 6. Seonduvalt sõiduki registreerimise ja ülevaatuse kulu hüvitamisest.
  Nimelt ei leidnud uuest seadusest seda punkti üles.
  Endal hüvitas vastaspoole kindlustus auto väärtuse ja nüüd oleks vaja uus auto Eestis arvele saada + ülevaadatud. Teie kirjast loen välja, et need kulud peaks kindlustus mulle hiljem lisaks hüvitama.

  • Kulud hüvitatakse kui auto läheb mahakandmisele ja asemele ostetakse samaväärne sõiduk ning vastavad kulud reaalselt tekivad.

   Kindlustusest Kindlustusmaakler

 7. Tere
  Tekkis selline küsimus, kas minul kui kahju kannatajal on õigus valida sõiduki taastamisel remonditöökoda?Põhjuseks,kindlustuse poolt pakutava töökoja ebausaldusväärsus ja minu valitud töökojas teostatavate remonditööde kontrollimise lihtsus ja kvaliteedi usaldusväärsus.Ning kuidas käib sõiduki väärtuse vähenemise hüvitise taotlemine, eelduseks on eelnevalt nimetatud tingimused vanus, läbisõit, avariid ei ole teinud ja väärtus on üle 40 protsendi? Momendil näen, et sõiduki raami kuju on muutunud, sest keredetailide vahed ei ole enam ühtlased (uksed,tiivad,tagaluuk) ning neid ei suudeta enam selliselt taastada, et sõidukit müües ei vähendaks see oluliselt sõiduki väärtust?

  • Teil on võimalus valida remonditöökoda vastavalt kindlustusandja etteantud hüvitisliimidele. Sõiduki väärtuse vähenemisel on tegemist eraldi hüvitisliigiga. Kui sõidukit taastatakse/remonditakse ja on raskelt kahjustatud ning sõiduki taastamine ületab 50% sõiduki turuhinnast ning taastusremont hõlmab kandevkere või raami kuju taastamist. Kõnealust täiendavat hüvitist ei maksta sõidukite puhul, kui auto on üle viie aasta vana, sõitnud üle 100 000 kilomeetri, on varemgi avarii teinud või selle hind on alla 40 protsendi uue omast.

   Kindlustusest Kindlustusmaakler

 8. Tere
  Kui mu autole sõideti tagant otsa ja ühe poole tagumine ratas ei ole enam sirgelt all. Kas võin valida ise remonditöökoja kus hinnatakse kahju ja teostatakse tööd. Kuna minu arvates keretöödega tegelevad firmad ei ole mehaaniliste remonttööde jaoks pädevad ja ei oma isegi sillastendi?
  Aitäh

  • Teil on võimalik kokkuleppel kindlustusandjaga pöörduda sobivasse remonditöökotta. Tavapäraselt suunab kindlustusselts kahjude korral enda koostööpartnerite juurde.

 9. Tere,
  Selline küsimus, et juhtus õnnetus 15.062016
  Mina olen kannataja ja minu auto läks mahakandmisele. Turuhinnaks määrati alla 1000€, aga kindlustus hindas auto hinnaks 500€ (auto mulle). Selle raha eest ei ole võtta võrdväärset autot. Kuidas edasi toimida. Lisaks on ka 30 päeva möödas, kas mul on õigus viivisele ( otsust veel pole, kuna ei leppinud nende tingimustega) ja kas neil on kohustus tasuda uue autoga seonduvad kulud ARKs?

 10. Tere,

  Mul küsimus: sugulane sattus avariisse teise sõitja süül. Tema töö on seotud autoga ja ilma selleta on tal väga keeruline. Auto on liisingus ja tema kindlustusselts keeldus andmas talle asendust autot. Kas on mõtted nõuda asenduseks auto südlase kindlustusseltsist? Või tal pole selleks õigust?

  Tänan ette

 11. Tere
  juhtus avarii, mina süüdi ei olnud. Auto hinnati maha kandmisele, sest remont pole majanduslikult mõistlik. Mulle soovitakse maksta turu keskmine väärtus kuid mina hindan enda auto kallimaks. Kuidas nõuda samaväärse auto hinda neilt ? Millised on minu õigused ja kuidas peaksin käituma? Olen juba üle kuu aja ilma autota.

 12. Ostsin esindusest liisinguga 3a vana avariivaba auto, mille läbisõit 80 000 km hinnaga 12500 eurot. Sain sõita nädal aega, kui mulle peateel liikudes ette keerati. Sõiduki remont läheb orienteeruvalt maksma 8000.-, mille kindlustus hüvitab, kuid minu küsimus on, kas mul on õigus nõuda lisahüvitist, kuna tõenäoliselt auto hind langes ostuhinnast/turuhinnast? Kuidas peaksin käituma? Kas laskma esindusel hinnata sõiduk uuesti? Kui õigesti esindusest aru sain, teostatakse remondiga ka mingisugune “plekivenitus”. Olen kindlustusega suhelnud, kuid nemad pole sellest mulle midagi rääkinud (kahju põhjustajal sama kindlustus), et mingi võimalus selles osas oleks.

   • Kas kuskil on defineeritud ka oluline ulatus? “sõiduki taastusremont hõlmab sõiduki kandevkere või raami taastamist olulises ulatuses”

   • Kas kuskil on defineeritud ka oluine ulatus “sõiduki taastusremont hõlmab sõiduki kandevkere või raami taastamist olulises ulatuses”?

    • Vastavalt liikluskindlustuse seaduse § 26 lõige 9 kuulub sõiduki väärtuse vähenemisest tekkinud kahju hüvitatamisele juhul, kui sõiduk sai kindlustusjuhtumis raskelt kahjustada ja kahjustatud isik nõuab sõiduki taastamise mõistlike kulutuste hüvitamist. Sõiduk on raskelt kahjustatud, kui selle taastamise kulud ületavad 50 protsenti sõiduki turuhinnast ja taastusremont hõlmab kandevkere või raami kuju taastamist olulises ulatuses.

 13. Tere!
  Kas oleks võimalik saada täpset viidet seadusele, kus kirjas (lugeda välja), et : “Hävinenud sõiduki korral tuleb kindlustusandjal hüvitada samaväärse auto hinna ning sõiduki registreerimise ja ülevaatuse kulu.”
  Nimelt väidab kindlustus, et sõiduki registreerimise ja ülevaatuse kulu ei kuulu hüvitamisele ja palusid mul näidata seaduses see punkt ette.

  ette tänades

  • Tegemist on täiendava hüvitisega, kui auto läheb mahakandmisele ja asemele ostetakse samaväärne sõiduk ning vastavad kulud reaalselt tekivad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *