Väldi ootamatuid kulusid!

Kindlustusesti kindlustusspetsialistid räägivad ja annavad nõu

Mis muutus käibemaksuseaduse muudatusega sõiduki kahjude hüvitamisel?

1. detsembrist 2014.a. jõustunud käibemaksuseaduse muudatusega piiratakse käibemaksu mahaarvamist ettevõtetele, kes ei kasuta ettevõtte nimel olevat sõiduautot ainult tööalasteks sõitudeks.

Kui ettevõtluseks ostetud sõiduautoga tehakse erasõite, siis kehtib sisendkäibemaksu mahaarvamise piirang 50% hoolimata sellest, millises mahus erasõite tehakse. Muudatus puudutab ainult M1 kategooria sõidukeid (ehk siis sõiduautosid), mille täismass ei ületa 3500 kg ning millel lisaks juhiistmele ei ole rohkem kui 8 istekohta.

Muudatus puudutab kõiki sõiduautoga tehtud kulusid, sealhulgas remonditeenust ning kindlustusjuhtumi järgset remonti.  Piirang ei kehti ettevõttetele, kes kasutavad sõidukit ainult ettevõtluse tarbeks, kelle tegevusaladeks on sõidukite vahendus või renditeenused, taksovedu või mootorsõidukijuhtimise koolitus.  Ülejäänutele kehtib käibemaksu maha arvamine sõltuvalt, kas ettevõte suudab tõendada, et ta kasutab sõidukit 100% ainult ettevõtluse tarbeks või mitte. Tähelpanu tasub pöörata ka erisustele.

Kuidas arvutatakse kasko kahjude korral käibemaksu hüvitamist?

Tasub teada, et sõidukindlustuse kahjude korral on seltsiti käibemaksu hüvitatamise tingimused erinevad.

Juhul kui kindlustusvõtjaks on käibemaksukohustuslasest juriidiline isik, siis enamike seltside puhul lähtutakse hüvitamisel eeskätt käibemaksuta remondimaksumusest. Juhul kui ettevõttel ei ole õigus tagasi saada / maha arvata kogu käibemaksu, vaid ainult 50% ulatuses, siis hüvitatakse lisaks see osa käibemaksust, mida ettevõte tagasi ei saa.

Vaata lähemalt kindlustusseltside tingimuste võrdlust SIIN.

Soovitame nõu pidada oma kindlustusmaakleriga, et valida Teie kindlustushuvile sobivate tingimustega sõidukikindlustus. Kui kasko poliisid on sõlmitud käibemaksuta, siis tasub üle vaadata kindlustushüvitise tingimused. Kindlustuslepingu muudatused toovad kaasa kindlustusmakse muutuse.

Kuidas laieneb käibemaksu  mahaarvamine kohustusliku liikluskindlustuse korral?                                                                                     

Täna kehtiv liikluskindlustuse seadus on kliendisõbralik: esmalt tasub kindlustusandja kindlustushüvitise käibemaksuga (s.o. kannatanu ei pea ise leidma käibevahendeid käibemaksu tasumiseks). Samas on liikluskindlustuse puhul kindlustusandjal õigus nõuda, et käibemaksukohuslasest kannatanu pärast käibemaksuga kindlustushüvitise saamist teostaks tasaarvestuse EMTA-ga ning kindlustusandjal tekib tagasinõudeõigus hüvitise selles osas, mille kahjustatud isik sai või oleks saanud oma maksustatavalt käibelt arvestatud käibemaksust tagasi või tasaarvestatud.

Kalkuleeri kindlustumakse: www.kindlustusest.ee/liiklus-ja-kasko

Kindlustusõiguse nõu annab advokaadibüroo Lextal.

LEXTAL_Autoleht_bu00E4nner_980x120px_03