Väldi ootamatuid kulusid!

Kindlustusesti kindlustusspetsialistid räägivad ja annavad nõu

Käibemaksuga kindlustamine (vabatahtlik sõidukikindlustus)

 Kindlustamine käibemaksugaKindlustamine käibemaksuta
If, BTA, ERGO, SeesamMidagi ei muutuKindlustusvõtja jaoks ei too käibemaksuseaduse muudatus juurde lisakulusid. Ehk juhul kui ettevõttel ei ole õigus tagasi saada / maha arvata kogu käibemaksu, vaid ainult 50% ulatuses, siis hüvitatakse lisaks see osa käibemaksust, mida ettevõte tagasi ei saa.
PS. Oluline on, et juhul kui kindlustusvõtja ei saa kogu käibemaksu tagasi, siis ta sellest kindlasti kindlustusandjat teavitaks.
SalvaMidagi ei muutu1. Kui sõidukile kehtib sisendkäibemaksu mahaarvamine 50%, tagastab kliendile 50% käibemaksust riik ning 50% käibemaksust jääb kliendi tasuda.
2. Võimalus sõlmida eritingimus „hüvitamine osalise km-ga“, hüvitatakse see osa, mida riigilt seadusemuudatuse tõttu tagasi taotleda või tasaarveldada ei saa.
3. Samuti on võimalik teha lepingu muudatus hüvitamiseks koos käibemaksuga.
Kindlustuslepingu muudatus toob kaasa kindlustusmakses hinnamuudatuse.
Gjensidige, PZUMidagi ei muutu1. Kui sõidukile kehtib sisendkäibemaksu mahaarvamine 50%, tagastab kliendile 50% käibemaksust riik ning 50% käibemaksust jääb kliendi tasuda.
2. Võimalik teha lepingu muudatus või sõlmida uus kindlustusleping hüvitamiseks koos käibemaksuga, millega muutub kindlustusmakse suurus.

Soovitame nõu pidada oma kindlustusmaakleriga, et valida Teie kindlustushuvile sobivate tingimustega sõidukikindlustus.

www.kindlustusest.ee/kaskokindlustus