Väldi ootamatuid kulusid!

Kindlustusesti kindlustusspetsialistid räägivad ja annavad nõu

Liikluskindlustus on vastutuskindlustus

1. oktoobrist 2014 jõustub uus liikluskindlustuse seadus, mille kohaselt saab liikluskindlustuse lepingust tavaline kindlustusleping. Sellest tulenevalt muutuvad maksevabad lepingud ja lepingud, millel pole kehtivat poliisi kehtetuks alates 01.10.2014. Uue liikluskindlustuse seaduse järgi saab sõidukit jätta kindlustamata kuni 12 kuuks.

Vana süsteemi järgi sõlmitakse sõiduki omanikuga tähtajatu liikluskindlustuse leping ja liikluses osalemiseks tuleb osta juurde poliis. Uue seaduse kohaselt saab sõlmida ainult tähtajalisi lepinguid (tähtajaga kuni 1 aasta).

Kui peale 12-kuulist kindlustuskohustuseta perioodi sõidukile liikluskindlustust ei sõlmita ega võeta ka liiklusregistrist maha, siis rakendub sõidukile automaatne liikluskindlustus nn sundkindlustuse süsteem.

Uue liikluskindlustuse seaduse kohaselt saab liikluskindlustuse leping olema alati tähtajaline – vahemikus 1 päev kuni 1 aasta. Enne 1. oktoobrit 2014 sõlmitud liikluskindlustuse lepingud kehtivad kuni viimase poliisi kehtivuse lõpuni (kui kehtivat poliisi ei ole väljastatud, siis lõpeb liikluskindlustuse leping automaatselt 30. septembril 2014).

Sõiduki kahju korral tuleb uue seaduse kohaselt hakata teostama taastusremonti ja kindlustushüvitise rahas maksmine muutub erandiks. Lisaks saavad liiklusõnnetuses kannatajad esitada nõudeid ka oma liikluskindlustuse kindlustusandjale. Oma kindlustusandja hüvitamise kohustus jõustub alles 1. jaanuarist 2015.

Loe lähemalt liikluskindlustuse tingimustest Kindlustusesti kodulehelt.

Driver Making Phone Call After Traffic Accident