Arstiabi võimalused EL-s

vabatahtlik ravikindlustusPeaaegu kõik inimesed on kuulnud sellest, et Eesti Haigekassa liige saab Euroopa ravikindlustuskaardi (EHIC) alusel arstiabi ka teistes EL liikmesriikides. Samas ei teata, millistel juhtudel ja kuidas see käib? Kas on mõtet osta lisaks ka reisikindlustus? Ja mis muutub seoses uue EL direktiiviga?

Laias laastus jagunevad olukorrad ja raviteenuse saamise viisid kolmeks.

OOTAMATU TERVISERIKE VÄLISMAAL

1. Euroopa ravikindlustuskaardi (EHIC) alusel teenindatakse inimest välisriigis juhul, kui tal tekib ootamatu terviserike või vigastus, mille raviga ei kannata kojujõudmiseni oodata. Silmas tuleb pidada seda, et

1.1. Abi antakse ainult riiklikes raviasutustes. Eraraviasutusse pöördumisel EHIC-st abi ei ole.

1.2. Kui EHIC on koju ununenud, tuleb esmalt ise arved tasuda. Peale Eestisse jõudmist saab siis Haigekassalt kompenseerimist taodelda. Esitada tuleb kõik kuludokumendid ja taotluse läbivaatamine, kompenseerimine võib võtta kuni 6 kuud.

1.3. Igal juhul tuleb ise tasuda visiidi- ja omaosalustasud vastavalt asukohariigi hindadele.

1.4. Mingil juhul ei kompenseerita riikidevahelist transporti. Näiteks olukorras, kus teid tuleb kiiresti kodumaale toimetada.

Kokkuvõttes on mitmeid olukordi ja teenuseid, mida Haigekassa ei kompenseeri, seepärast on igati mõistlik osta enne reisi ka korralik kindlustuspoliis.

UUS!

2. Plaaniline ravi välismaal alternatiivina kodumaisele. Seda võimaldab 25.10.2013 EL direktiiv, kuid asjad hakkavad tegelikult toimima alles siis, kui on jõustunud seda toetav seadusandlus.

2.1. Teise EL liikmesriiki ravile saab minna üksnes eriarsti saatekirja alusel, mitte lihtsalt omal soovil;

2.2. Kulude kompenseerimine toimub ainult riikliku süsteemi raviasutuste puhul. Eraraviasutuste teenuseid Haigekassa ei kompenseeri.

2.3. Sellisel viisil välisriiki ravile minnes tuleb kõik kulud kõigepealt endal tasuda ja alles seejärel saab Haigekassalt kompensatsiooni taodelda.

2.4. Kompenseerimisele kuuluvad ainult need teenused, mis on Eesti Haigekassa hinnakirjas.

2.5. Kompenseerimine toimub Eesti Haigekassa hinnakirja alusel. Kui välismaal on saadud raviteenuse hind kõrgem, siis vahe jääbki enda katta.

ENDISELT JÄÄB KEHTIMA ERIOLUKORDADE RAVI KORD

3. Plaaniline ravi välismaal, mida Eestis ei saa tagada, kuid mis on meditsiiniliselt näidustatud.

3.1. Välismaale ravile mineku vajalikkuse üle otsustab Haigekassa vastavalt arstliku konsiiliumi seisukohale.

3.2. Positiivse otsuse korral väljastab Haigekassa tasumist kinnitava dokumendi ja tasub välisriigis tekkinud meditsiinilised kulud.

3.3. Tasumisele ei kuulu patsiendi omaosalus, transport, haiglaväline majutus jms. kaasnevad kulud.

Välismaal plaanilise ravi saamise osas ei pea piirduma ainult Haigekassa poolt pakutavate võimalustega. Lisaks sellele on võimalik soetada vabatahtliku ravikindlustuse poliis, mis samuti katab välismaal saadavate raviteenuste kulud, sõltumata Haigekassast. Sellise poliisi omanik võib kasutada ka eraraviasutuste teenuseid ja kulude tasumine toimub vastavalt poliisi tingimustele.

Arvuta ravikindlustuse hind: www.kindlustusest.ee/ravikindlustus