Väldi ootamatuid kulusid!

Kindlustusesti kindlustusspetsialistid räägivad ja annavad nõu

Kontrolli oma tervisetõendi kehtivust!

19. jaanuaril 2013 jõustusid mitmed uued liiklusseaduse sätted. Üks sätetest reguleerib juhtimisõiguse kehtimist ja juhtimisõiguse aluseks olevat tervisetõendit.
Tekkida võib olukord, kus juhiloal on peal kirjas kaugel tulevikus olev kuupäev, millal tuleb uus juhiluba taotleda, kuid juhiloa peal olev piirkuupäev ei võta arvesse seda, kas sul on olemas kehtiv tervisetõend. 19. jaanuarist 2013 peatub kõigil, kellel puudub kehtiv tervisetõend, juhtimisõigus, sõltumata sellest, et juhiloal on piirkuupäev kauges tulevikus.
Sellega seoses palume kõigil, kellel on juhiload ja kes kasutavad nii ametiautosid kui isiklikke autosid, nii tööalaseks kui isiklikuks tarbeks, veenduda, et kehtiv tervisetõend on olemas ja see on ka ARK andmebaasis nähtav.
Kui kindlustusjuhtumite tekkimisel puudub kehtiv tervisetõend (seega puudub ka juhtimisõigus), siis kindlustuskaitse (ei liikluskindlustus ega kaskokindlustus) samuti ei kehti.
Tervisetõendi kehtivust saab kontrollida Maanteeameti e-teeninduse aadresil teenindus.mnt.ee

Nüüd saab ka tervisetõendit taotleda elektrooniliselt patsiendiportaali www.digilugu.ee kaudu. Alates 1. aprillist 2015 enam tervisetõendeid paberil ei väljastata.

Tervisetõendi kehtivustähtaja ületamisel peatub juhtimisõigus ning ilma juhtimisõiguseta ei tohi sõidukit juhtida.

Turvalist liiklemist!

Kalkuleeri liikluskindlustuse hinnad mugavalt e-poes